CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

len žlutý
Linum flavum L.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Magnoliophyta - rostliny krytosemenné »  třída Rosopsida - vyšší dvouděložné rostliny »  řád Malpighiales - malpígiotvaré »  čeleď Linaceae - lnovité »  rod Linum - len

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Ekologie

Roste na výslunných, travnatých stráních, v křovinách, při okrajích lesů na živiny bohatých, mírně humózních, skelnatých půdách, často z vápencových hornin.

Heliofyt.

Rozšíření

Evropský, kontinentální druh submediteránní až mírné zóny, zaujímá především ponticko-podunajský areál, V Alpy, Balkán, Itálie

ČR: Český kras, Kladensko, České středohoří, Polabí, Olomoucko, okolí Brna; na Slovensku především ve střední a jižní části
Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C2 (silně ohrožený).

Odkazy a literatura

CZ EN Pladias [Linum flavum]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [jako Linum flavum]
Datum citace: 3. srpen 2020
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Linum flavum L.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Linum flavum L.]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Linum flavum L.]
Datum citace: 18. srpen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře