CZ EN
HLEDAT  
Mapování druhů

Profil taxonu

druh

běločechratka stepní
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer

říše Fungi - houby »  třída Agaricomycetes - stopkovýtrusé »  řád Agaricales - pečárkotvaré »  čeleď Tricholomataceae - čirůvkovité »  rod Leucopaxillus - běločechratka

Vědecká synonyma

Tricholoma lepistoides Maire
Aspropaxillus lepistoides (Maire) Kühner & Maire
Clitocybe lepistoides (Maire) Konrad & Maubl.
Tricholoma pannonicum Bohus
Leucopaxillus lepistoides var. pannonicus Bohus

Obrázky

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Klobouk 200–350 mm široký, v mládí ploše sklenutý, pak plochý, nehygrofánní, hladký, ve stáří rozpraskávající na políčka, v mládí mastně lesklý, bílý, pak bělavý se zeleným nádechem. Lupeny kratičce sbíhavé, zprvu slonovinové, pak vodnatě žlutavě bělavé až krémové, nakonec se zeleným nádechem. Třeň 70–90 × 43–60 mm, krátký a tlustý, na bázi kuželovitý, bílý, pak vodnatě šedomodrozelenavý, ve stáří celý špinavě nazelenalý. Dužnina bílá, na vodnatých místech nazelenale skvrnitá, s nevýraznou chutí a mírně spermatickým pachem.

Možné záměny

Nejvíce zaměnitelným druhem je běločechratka obrovská (L. giganteus) se stejně masitými plodnicemi a rostoucí často na podobných stanovištích. Liší se především nálevkovitým tvarem klobouku s žebernatým okrajem, obvykle bez zeleného nádechu, sbíhavými lupeny bez zeleného tónu a mikroskopicky menšími výtrusy.

Rozšíření

Druh je doposud znám z Evropy z Bulharska, ČR, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Rakouska, Řecka, Rumunska, Ruské federace, Slovenska a Španělska; udáván je také ze severní Afriky (Alžírsko, Libye, Maroko, Mauretánie), Asie (Turecko, Anatolie) a Střední Ameriky (Kostarika).

Druh byl v rámci projektu ověřen pouze na dvou lokalitách (Dlouhá hora u Kozlů a okolí Biskoupek), i když v rámci ČR jsou určitě další vhodná stanoviště, např. v Českém středohoří, Radotínském údolí u Prahy nebo v PR Drahy v Bílých Karpatech (nalezen 2008). Historicky známý počet lokalit se pohybuje kolem desítky, na většině z nich nebyl zhruba od konce 70. let znovu nalezen. Počet lokalit s výskytem se však v posledních letech výrazně nemění.

Význam

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie CR (kriticky ohrožený).

Ekologie

Běločechratka stepní je saprotrofním terestrickým druhem otevřených osluněných stepních stanovišť, zejména xerothermních pastvin a trávníků svazů Festucion valesiacae a F. vaginatae vyvinutých na bazických nebo vápenatých půdách. V Polsku byl druh nalezen ve společenstvech Adonido-Brachypodietum na jz. svahu a Thalictro-Salvietum na jižním svahu, vždy na vápnitých půdách (Łuszczyński 2006). V mediteránu roste rovněž na suchých horských pastvinách.

Fenologie

Druh tvoří plodnice v kruzích nebo ve skupinách asi od poloviny května do konce srpna či počátku září.

Literatura

Dämon W., Krisai-Greilhuber I. (2016): Die Pilze Österreichs. Verzeichnis und Rote Liste 2016. Teil Makromyzeten. ‒ Österreichische Mykologische Gesellschaft, Wien.
Fellner R. (1995): Běločechratka stepní. – In: Kotlaba F., ed., Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR. Sinice a riasy, huby, lišajníky, machorosty, díl 4., p. 65–66, Bratislava.
Kotlaba F., Pouzar Z. (1968): Leucopaxillus lepistoides (R. Maire) Sing. v Československu. – Česká Mykologie 22: 95–104. Łuszczyński J. (2006): Leucopaxillus lepistoides, a new steppe fungus in Poland. ‒ Acta Mycologica 41(2): 279‒284.

Na Biolibu probíhá mapování výskytu tohoto taxonu v České republice a pokud jste se s ním v přírodě setkali, rádi Vaše pozorování zaznamenáme do databáze mapování výskytu.

Přidat záznam o pozorování

Možné záměny

Leucopaxillus giganteus (Sowerby) Singer - běločechratka obrovská

Mapy rozšíření

Odkazy a literatura

CZ Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda, Praha, 24: 1-282. [jako Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer]
Datum citace: 4. srpen 2012
CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [jako Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer]
Datum citace: 16. září 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Přidat záznam o pozorování
Komentáře