CZ EN
HLEDAT  
Mapování druhů

Profil taxonu

druh

troudnatec růžový
Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P.Karst.

říše Fungi - houby »  třída Agaricomycetes - stopkovýtrusé »  řád Polyporales - chorošotvaré »  čeleď Fomitopsidaceae - troudnatcovité »  rod Fomitopsis - troudnatec

Vědecká synonyma

Boletus roseus Alb. & Schwein.
Polyporus roseus (Alb. & Schwein.) Fr.
Trametes rosea (Alb. & Schwein.) P. Karst.
Placodes roseus (Alb. & Schwein.) Quél.
Fomes roseus (Alb. & Schwein.) Fr.
Scindalma roseum (Alb. & Schwein.) Kuntze
Ungulina rosea (Alb. & Schwein.) Pat.
Rhodofomes roseus (Alb. & Schwein.) Kotl. & Pouzar
Fomes carneus Blume & T. Nees
Scindalma carneum (Blume & T. Nees) Kuntze

Obrázky

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Vytrvalý choroš, vytvářející kloboukaté, bokem přisedlé, vzácně i (polo-)rozlité, ca do 12 cm velké plodnice s nápadně růžovým či hnědavě růžovým hymenoforem. Svrchní strana plodnic je korovitá, matná, zprvu narůžovělá, postupně tmavnoucí do šedočerna či hnědočerna. Póry jsou drobné, kruhovité či hranaté, růžové či hnědavě růžové. Dužnina je hnědorůžová, kožovitá až dřevnatá. Spory jsou vejčité až válcovité, ca 5,5–7,5 x 2–2,5 μm velké, hyfový systém trimitický. Způsobuje hnědou hnilobu dřeva.

Možné záměny

V našich podmínkách prakticky nezaměnitelný druh. Příbuzný, rovněž růžově zbarvený severoamerický druh Fomitopsis cajanderi byl v Evropě zaznamenán pouze v Itálii a vyznačuje se mj. alantoidními výtrusy a částečně odlišnou ekologií.

Rozšíření

Boreálně-montánní druh, vyskytující se v Eurasii a Severní Americe. V Evropě se jedná spíše o kontinentální, resp. horský prvek s těžištěm rozšíření ve vnitřní Skandinávii a v pohořích střední Evropy. V České republice se v současnosti vyskytuje na několika málo lokalitách v jižních Čechách (Šumava, Novohradské hory, Třeboňská pánev), na ca 10 místech v zaříznutém údolí Vltavy (od Lipna po Zvíkov), na Jihlavsku (NPR V Klučí) a v zaříznutém údolí Dyje u Bítova.

Význam

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie NT (téměř ohrožený).

Ekologie

Roste na tlejících kmenech, vzácně i na pařezech jehličnanů (u nás především smrku, vzácněji jedle) téměř výhradně v jehličnatých a smíšených lesích přirozeného charakteru, sekundárně i na opracovaném dřevě v budovách či v dolech. Preferuje horské smíšené pralesovité porosty, podmáčené smrčiny a suťové lesy, v zaříznutých údolích řek se na inverzních stanovištích s autochtonním smrkem a/nebo jedlí vyskytuje i v nižších polohách.

Fenologie

Plodnice vytrvávají na substrátu po celý rok.

Na Biolibu probíhá mapování výskytu tohoto taxonu v České republice a pokud jste se s ním v přírodě setkali, rádi Vaše pozorování zaznamenáme do databáze mapování výskytu.

Přidat záznam o pozorování

Možné záměny

Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl. & Pouzar

Biotopy

Mapy rozšíření

Odkazy a literatura

CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [jako Fomitopsis rosea (Alb. et Schw.) P.Karst.]
Datum citace: 11. květen 2013
CZ Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda, Praha, 24: 1-282. [jako Fomitopsis rosea (Alb. et Schwein.: Fr.) P. Karst.]
Datum citace: 4. srpen 2012
CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [jako Fomitopsis rosea (Alb. & Schwein.) P.Karst.]
Datum citace: 23. listopad 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Přidat záznam o pozorování
Komentáře


Vysvětlivky

r Rar - vzácný druh s charakteristickým výskytem na stanovišti