CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

hrachovka říční
Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774)

říše Animalia - živočichové »  kmen Mollusca - měkkýši »  třída Bivalvia - mlži »  řád Cardiida »  čeleď Sphaeriidae - okružankovití »  rod Pisidium - hrachovka »  podrod Pisidium

Obrázky

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Velikost

D:8,0 - 11,0
V:6,1 - 8,5
T:4,1 - 6,0

Popis

Největší hrachovka, délka až 11 mm. Lastury jsou silnostěnné, charakteristické poněkud nepravidelným, velmi hrubým žebrováním.(Horsák, 2003) Povrch je lesklý, barvy žlutohnědé až šedohnědé, obvykle se světlým okrajovým pásem. Málo nadmuté vrcholy leží na počátku zadní třetiny délky a mírně přečnívají horní okraj. Štítek a štít jsou slabě naznačeny. (...) Vaz je částečně zvenčí viditelný. (Ložek, 1956)
Zámek: Typické utváření "c" zubů: "c3" se skládá ze 2 slabě spojených ramen svírajících pravý úhel a jejich rozšířené konce mají zářez, "c2" je ostroúhlý, vyvýšený a úhel je vyplněný lasturovou hmotou. (Horsák, 2003)

Ekologie

Stanoviště: Vodní toky s písčitobahnitým až jílovitobahnitým dnem v nižších polohách. (Beran, 2002)
Druh má vyšší kyslíkové nároky, takže je velmi citlivý na vyšší organické zatížení, rovněž chemizaci a regulační zásahy, které většinou odstraní vhodná stanoviště (jemný sediment v příbřežních mělčích zónách). (Horsák, 2003)

Rozšíření

Palearktické. Na našem území velmi vzácný.

Literatura

Beran L. (2002): Vodní měkkýši České republiky, Sborník Přírodovědeckého klubu v Uherském Hradišti, Supplementum č. 10/2002
Horsák M. (2003): Mlži rodu Pisidium C. Pfeiffer (Mollusca:Bivalvia) České republiky, Acta Facultatis Ecologiae, 10, Suppl. 1 (2003): 219-229
Ložek V. (1956): Klíč československých měkkýšů, Vydav. Slov. akad. vied SAV Bratislava

Odkazy a literatura

EN Fauna Europaea 2.4 [337919]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [jako Pisidium amnicum (O. F. Muller, 1774)]
Datum citace: 9. březen 2012
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [jako Pisidium amnicum Müller, 1774]
Datum citace: 23. listopad 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [jako Pisidium amnicum (O. F. MÜLLER, 1774)]
Datum citace: 11. listopad 2013
SK Čejka T. (2006): Mäkkýše hlavných typov vôd dolného Hrona [http://mollusca.sav.sk/pdf/5/5.Cejka.pdf], Malacologica Bohemoslovaca, 5: 33-41 [jako Pisidium amnicum]
CZ EN Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) (2005): Červený seznam ohrožených druhů České republiky - Bezobratlí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp. [jako Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky [http://mollusca.sav.sk/pdf/9/Suppl-1-v2....], Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [jako Pisidium amnicum (O. F. Müller, 1774)]

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat název či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu názvu chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře