CZ EN
HLEDAT  
Mapování druhů

Profil taxonu

druh

páskovka hajní
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)

říše Animalia - živočichové »  kmen Mollusca - měkkýši »  třída Gastropoda - plži »  řád Pulmonata - plicnatí »  čeleď Helicidae - hlemýžďovití »  rod Cepaea - páskovka »  podrod Cepaea - páskovka

Vědecká synonyma

Helix nemoralis Linnaeus, 1758

Další jména

= hlemýžď hajní

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Velikost

V:17-18, Š: 21-23

Popis

Kotouč stlačeně kuželovitý, obústí a návlek na patře sytě hnědý, šířka a výška ústí skoro stejná. Vyskytuje se v mnoha barevných variantách. Ulita mívá pět podélných pásků.
U některých jedinců mohou některé pásky chybět nebo splývat dohromady. Vyskytují se i jedinci zcela bez pásků, jejichž ulita bývá žluté nebo červené barvy. Dominantou píštělové oblasti je základní barva ulity.

Ekologie

Obývá světlé vlhčí háje, listnaté lesy a zřídka též křoviny. Často se vyskytuje na stanovištích pozměněných lidskou činností, kam byla druhotně zavlečena.

Rozšíření

Atlanticko-středoevropské. Po celé Evropě od střední Itálie až po Britské ostrovy. Na severovýchodě zasahuje do Litvy a Lotyšska, na severu do Norska a Švédska.
U nás původně v severních Čechách a na Jižní Moravě, druhotně však zavlečena i jinam.
Druhotně zavlečené populace přežívají úspěšně v městské zástavbě. Autor sbíral C. nemoralis v Chropyni na střední Moravě, v areálu továrny Aliachem (r. 2004). Málo početná populace zjištěna v centru města Karlovac (Chorvatsko, 2005).

Literatura

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák K. (1995): Klíč k určování bezobratlých, Scientia, Praha
Juřičková L., Horsák M., Beran L. (2001): Checklist měkkýšů České republiky, Acta Soc. Zool. Bohem., Praha
Ložek V. (1956): Klíč československých měkkýšů, Vydav. Slov. akad. vied SAV Bratislava
Pfleger V. (1988): Měkkýši, Artia, Praha

Na Biolibu probíhá mapování výskytu tohoto taxonu v České republice a pokud jste se s ním v přírodě setkali, rádi Vaše pozorování zaznamenáme do databáze mapování výskytu.

Možné záměny

Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová
Od páskovky keřové (Cepaea hortensis) se liší především hnědým pyskem v obústí ulity a hnědým návlekem na patře. Cepaea hortensis má oproti tomu pysk i návlek bílé barvy (návlek někdy zcela průsvitný). Její ulita bývá menší.
obrázek C. nemoralis obrázek C. hortensis

Pozor! Hnědým pyskem v obústí se vyznačuje rovněž forma Cepaea hortensis fuscolabiata. Zde však chybí hnědý návlek na patře, ulita je vždy bez pásků a velikostí odpovídá nominátní formě Cepaea hortensis.
obrázek Cepaea hortensis fuscolabiata

Mapy rozšíření

Podřízené taxony

Počet záznamů: 4


Odkazy a literatura

EN Fauna Europaea 2.4 [426306]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [jako Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)]
Datum citace: 9. březen 2012
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [jako Cepaea nemoralis Linnaeus, 1758]
Datum citace: 23. listopad 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [jako Cepaea nemoralis (LINNÉ, 1758)]
Datum citace: 11. listopad 2013
EN Dvořák L. (2005): Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic., Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10-16 [jako Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky, Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [jako Cepaea nemoralis (Linné, 1758)]
SP Vilella Tejedo, M. (2001): Nuevas citas de dispersión, Spira, 1(1): 41-45 [jako Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758)]

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Taxony (nepotvrzené) - 12
Přidat záznam o pozorování
Komentáře