CZ EN
HLEDAT  
Mapování druhů

Profil taxonu

druh

páskovka keřová
Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774)

říše Animalia - živočichové »  kmen Mollusca - měkkýši »  třída Gastropoda - plži »  řád Pulmonata - plicnatí »  čeleď Helicidae - hlemýžďovití »  rod Cepaea - páskovka »  podrod Cepaea - páskovka

Vědecká synonyma

Helix hortensis O. F. Müller, 1774

Další jména

= hlemýžď keřový

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Velikost

V:14-16, Š: 19-21

Popis

Kotouč stlačeně kulovitý, obústí a zákryv píštěle bílé, šířka ústí větší než výška. Vyskytuje se v mnoha barevných variantách. Ulita mívá pět podélných pásků.
U některých jedinců mohou některé pásky chybět nebo splývat dohromady. Vyskytují se i jedinci zcela bez pásků, jejichž ulita bývá žluté nebo oranžové barvy. Dominantou píštělové oblasti je základní barva ulity.

Ekologie

Obývá vlhčí listnaté a smíšené lesy, křoviny, velmi často i ruderální a kulturní stanoviště, kde vytváří početné populace.

Rozšíření

Středoevropsko – západoevropské. Obývá větší část západní i střední Evropy. Jižní část areálu zahrnuje severovýchodní Španělsko i s Pyrenejemi. Východní hranice výskytu probíhá západním křídlem Západních Karpat. Na severu zasahuje až do Norska a na Island.

Literatura

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák K. (1995): Klíč k určování bezobratlých, Scientia, Praha
Juřičková L., Horsák M., Beran L. (2001): Checklist měkkýšů České republiky, Acta Soc. Zool. Bohem., Praha
Ložek V. (1956): Klíč československých měkkýšů, Vydav. Slov. akad. vied SAV Bratislava
Pfleger V. (1988): Měkkýši, Artia, Praha

Na Biolibu probíhá mapování výskytu tohoto taxonu v České republice a pokud jste se s ním v přírodě setkali, rádi Vaše pozorování zaznamenáme do databáze mapování výskytu.

Možné záměny

Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) - páskovka hajní
Od páskovky hajní (Cepaea nemoralis) se liší především bílým pyskem v obústí ulity a bílým, nebo zcela průsvitným návlekem na patře. Cepaea nemoralis má oproti tomu pysk i návlek hnědé barvy. Její ulita bývá rovněž větší.
Porovnání ulit: C. hortensis, C. nemoralis

Pozor! Hnědým pyskem v obústí se vyznačuje rovněž forma Cepaea hortensis fuscolabiata. Zde však chybí hnědý návlek na patře, ulita je vždy bez pásků a velikostí odpovídá nominátní formě Cepaea hortensis.
Obrázek C. hortensis fuscolabiata

Mapy rozšíření


Odkazy a literatura

EN Fauna Europaea 2.4 [426304]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [jako Cepaea hortensis (O.F. Muller, 1774)]
Datum citace: 9. březen 2012
EN IUCN Red List of Threatened Species 2018-1 [157208]

IUCN Red List of Threatened Species [http://www.iucnredlist.org/] [jako Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774)]
Datum citace: 3. srpen 2018
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [jako Cepaea hortensis Müller, 1774]
Datum citace: 23. listopad 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [jako Cepaea hortensis (O. F. MÜLLER, 1774)]
Datum citace: 11. listopad 2013
EN Dvořák L. (2005): Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic., Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10-16 [jako Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774)]
CZ Dvořák L. (2009): Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy), Malacologica Bohemoslovaca, 8: 31-37. [jako Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky, Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [jako Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774)]
CZ Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (2011): Měkkýši v nivě Milešovského potoka, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. [jako Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774)]
CZ Ložek V. (2003): K malakologické charakteristice mokřadů Kokořínska, Malacologica Bohemoslovaca 2: 39-40 [jako Cepaea hortensis]
CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [jako Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774)]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov, Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [jako Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774)]
SP Vilella Tejedo, M. (2001): Nuevas citas de dispersión, Spira, 1(1): 41-45 [jako Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774)]

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Taxony (nepotvrzené) - 6
Přidat záznam o pozorování
Komentáře