CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

plamatka lesní
Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)

říše Animalia - živočichové »  kmen Mollusca - měkkýši »  třída Gastropoda - plži »  řád Pulmonata - plicnatí »  čeleď Helicidae - hlemýžďovití »  rod Arianta - plamatka

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Velikost

V: 16-20, Š 20-24

Popis

Ulita kulovitá s tupě kuželovitým vrcholem. Má 5 závitů. Poměrně tenkostěnná, mírně průsvitná. Velikost a tloušťka stěn kolísá v závislosti na množství vápníku v prostředí. Ústí je šikmé, eliptické. Obústí ostré, rozšířené hlavně vespod, se zřetelným bílým pyskem. Píštěl je dokonale zakrytá. Barva je tmavě hnědá, obvykle s jednou tmavší podélnou páskou a drobnými žlutými skvrnkami. Vzácně se vyskytují i albinotičtí jedinci.

Ekologie

Obývá vlhké lesy v nížinách a zasahuje i vysoko do hor. Hojná, vyhýbá se jen bezlesým oblastem a stepím.

Rozšíření

Střední a severní Evropa. Vých. Francie, střední Evropa na sever od Alp, Alpy, Finsko, Polsko, Ukrajina, Karpaty.

Literatura

Buchar J., Ducháč V., Hůrka K., Lellák K. (1995): Klíč k určování bezobratlých, Scientia, Praha
Juřičková L., Horsák M., Beran L. (2001): Checklist měkkýšů České republiky, Acta Soc. Zool. Bohem., Praha
Ložek V. (1956): Klíč československých měkkýšů, Vydav. Slov. akad. vied SAV Bratislava
Maňas M. et al.: Stránky o měkkýších [http://www.mollusca.cz]

Zařazené taxony

Počet záznamů: 2

poddruh Arianta arbustorum alpicola (A. Férussac, 1821)
poddruh Arianta arbustorum arbustorum (Linnaeus, 1758)

Odkazy a literatura

EN Fauna Europaea 2.4 [426906]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [jako Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
Datum citace: 9. březen 2012
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [jako Arianta arbustorum Linnaeus, 1758]
Datum citace: 23. listopad 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [jako Arianta arbustorum (LINNÉ, 1758)]
Datum citace: 11. listopad 2013
EN Dvořák L. (2005): Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic., Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10-16 [jako Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
EN Irikov A., Eröss Z. (2008): An Updated and Annotated Checklist of Bulgarian Terrestrial Gastropods (Mollusca: Gastropoda), Folia Malacologica, Vol. 16(4) [jako Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
Datum citace: 22. únor 2009
CZ Dvořák L. (2009): Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy), Malacologica Bohemoslovaca, 8: 31-37. [jako Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
CZ Hlaváč J. (2003): Inventarizační malakozoologický výzkum PR Bažantnice u Pracejovic (Jižní Čechy, okres Strakonice), Malacologica Bohemoslovaca 2: 31-36 [jako Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky, Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [jako Arianta arbustorum (Linné, 1758)]
CZ Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (2011): Měkkýši v nivě Milešovského potoka, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. [jako Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
CZ Juřičková L. (2009): Měkkýši navrhované PR Údolí Vrchlice u Kutné Hory [Molluscs of the proposal nature reserve Vrchlice Valley near Kutná Hora], Malacologica Bohemoslovaca, 8: 66-69. [jako Arianta arbustorum]
CZ Kupka J. (2009): Měkkýši (Mollusca) PR Travný (Moravskoslezské Beskydy, Česká republika), Malacologica Bohemoslovaca, 8: 38-45. [jako Arianta arbustorum]
CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [jako Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov, Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [jako Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758)]
CZ Novák J. & Novák M (2010): Rozšíření vřetenatky moravské Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) v Hostýnských vrších – 1. díl, Malacologica Bohemoslovaca, 9: 21–25. [jako Arianta arbustorum]

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře