CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

plzák španělský
Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855

říše Animalia - živočichové »  kmen Mollusca - měkkýši »  třída Gastropoda - plži »  řád Pulmonata - plicnatí »  čeleď Arionidae - plzákovití »  rod Arion - plzák

Vědecká synonyma

Arion rufus var. vulgaris Moquin-Tandon, 1855
Arion lusitanicus J. Mabille, 1868

Další jména

= plzák portugalský

Obrázky


mládě

vejce

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Charakteristika

Plzák španělský (Arion lusitanicus) je plž čeledi plzákovitých pocházející z Pyrenejského poloostrova, který se poslední dobou šíří Evropou. Jde o velice nepříjemný invazní druh škodlivého plže, který vytlačuje původní druhy plzáků a páchá obrovské škody v zemědělství.

Velikost

Plzák španělský dorůstá v dospělosti délky 8-12 cm a jeho zbarvení se nachází někde mezi oranžovou a hnědou. Hmotnost se pohybuje mezi 3-27 g.

Popis

Dosti se podobá plzáku lesnímu (Arion rufus), který je ovšem v průměru světlejší a dorůstá větší velikosti. Výrazný rozdíl mezi oběma druhy se objevuje v zbarvení mladých jedinců - zatímco u plzáka lesního jsou jednobarevní (bílí či nažloutlí), malí plzáci španělští jsou pestře zabarveni v odstínech žluti až hnědi se dvěma světlými pruhy na zádech.

Ekologie

Plzák španělský je jako všichni plicnatí plži hermafrodit. Při kopulaci se oba jedinci vzájemně oplodní a oba pak kladou vajíčka. K tomuto dochází (v podmínkách ČR) jednou do roka a to koncem června. Vajíčka jsou kladena od poloviny srpna do konce září (je-li nástup zimy opožděn, pak se může období snůšky protáhnout až do půli prosince), přičemž jeden plzák je schopen naklást až 230 vajíček. Mladí jedinci se líhnou nejdříve po 38 dnech, při nízkých teplotách se vývoj prodlužuje. V případě pozdně kladených vajíček dochází k jejich přezimování a vylíhnutí na jaře. Pozn.: 10.08.2005 pozorována kopulace a na téže lokalitě juv. exemplář, cca 1 cm velký. Jedná se o území města Nový Hrádek, přibližně druhý rok invaze na tomto území. Možnost „nestandardních termínů“ rozmnožování na „čele“ invazní vlny.
Plzák španělský s oblibou vyhledává kulturní plochy. Skrývá se na vlhkých stinných stanovištích, kde klade vajíčka a čeká na vhodné podmínky. Po deštích tato skrytá stanoviště opouští a proniká i na volné prostranství. S oblibou požírá různé komodity pěstované zahrádkáři či zemědělci - oblíben má zejména salát, zelí, řepku etc.
Predátorem plzáků španělských je např. také Turdus merula - kos černý - viz. fotka s plzákem v zobáku.

Rozšíření

Invaze druhu, jehož původní areál zahrnoval kromě Pyrenejského polostrova též Anglii a západ Francie, započala někdy v 50. letech. Za její příčinu lze považovat zvýšenou mírou převozu sazenic a jiných zemědělským materiálů, se kterými se plzák mohl začít rozšiřovat. Jako první se objevil ve Švýcarsku (1955), následovalo rozšíření do Německa, Itálie a Rakouska, a poté již se proces změnil v masívní invazi napříč celou Evropou. V posledních letech byl potvrzen výskyt i v Severní Americe. Přemnožení značného rozsahu, která již nelze brát jako lokální a jsou doprovázena rozsáhlými ekonomickými škodami, se v současné době objevují ve Skandinávii, Beneluxu a na severu Německa.

V České republice se plzák španělský poprvé objevil v roce 1991, od té doby se úspěšně šíří zejména v zemědělské a kulturní krajině, kde opakovaně dochází k jeho zatím jen lokálním přemnožením. Byl však doložen i na stanovištích jen minimálně narušených lidskou činností.

Jakožto jeden ze zásadních důvodů dosavadní úspěšnosti tohoto druhu lze uvést nedostatek přirozených nepřátel a parazitů, kteří se s ním doposud nestihli na nová působiště rozšířit. Parazité běžně napadající naše vlastní zástupce rodu plzák nejsou z neznámých důvodů v případě plzáka španělského příliš úspěšní.

Literatura

Citováno podle:
Přispěvatelé Wikipedie, Plzák španělský [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2006, Datum poslední revize 14. 05. 2006, 22:52 UTC, [citováno 11. 06. 2006] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?titl...>

Odkazy a literatura

EN Pest Information Wiki [Arion_vulgaris]

Pest Information Wiki [http://wiki.pestinfo.org] [jako Arion vulgaris (Moquin-Tandon, 1855)]
Datum citace: 5. březen 2016
EN Fauna Europaea 2.4 [421771]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [jako Arion lusitanicus J. Mabille, 1868]
Datum citace: 9. březen 2012
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [jako Arion vulgaris Moquin-Tandon, 1855]
Datum citace: 23. listopad 2013
EN Galli C.: WMSDB - Wolrdwide Mollusc Species Data Base July 10, 2013 [http://www.bagniliggia.it/WMSD/WMSDhome....] [jako Arion lusitanicus Mabille, 1868]
Datum citace: 23. listopad 2013
CZ Pfleger V. (1999): České názvy živočichů III. Měkkýši (Mollusca), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 108 pp. [jako Arion lusitanicus (MABILLE, 1868)]
Datum citace: 11. listopad 2013
EN Dvořák L. (2005): Gastropods in subterranean shelters of the Czech Republic., Malacologica Bohemoslovaca, 4: 10-16 [jako Arion lusitanicus Mabille, 1868]
EN Irikov A., Eröss Z. (2008): An Updated and Annotated Checklist of Bulgarian Terrestrial Gastropods (Mollusca: Gastropoda), Folia Malacologica, Vol. 16(4) [jako Arion lusitanicus Mabille, 1868]
Datum citace: 22. únor 2009
EN Šefrová H., Laštůvka Z. (2005): Catalogue of alien animal species in the Czech Republic, Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LIII, No. 4, pp. 151-170 [jako Arion lusitanicus (Mabille, 1868)]
Datum citace: 23. prosinec 2018
CZ Dvořák L. (2009): Výsledky malakologického inventarizačního průzkumu PR Lazurový vrch (Slavkovský les, západní Čechy), Malacologica Bohemoslovaca, 8: 31-37. [jako Arion lusitanicus Mabille, 1868]
CZ Horsák M. (2003): Měkkýši "Ženklavského lesa" u Štramberka (Severní Morava), Malacologica Bohemoslovaca 2: 15--18 [jako Arion lusitanicus Mabille, 1868]
CZ Horsák M., Juřičková L., Beran L., Čejka T. & Dvořák L. (2010): Komentovaný seznam měkkýšů zjištěných ve volné přírodě České a Slovenské republiky, Malacologica Bohemoslovaca, Suppl. 1: 1–37. [jako Arion lusitanicus J. Mabille, 1868]
CZ Horáčková J., Ložek V. & Juřičková L. (2011): Měkkýši v nivě Milešovského potoka, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 24–34. [jako Arion lusitanicus J. Mabille, 1868]
CZ Myšák J. & Horáčková J. (2011): Malakofauna údolí Tiché Orlice, Malacologica Bohemoslovaca, 10: 38–44. [jako Arion lusitanicus Mabille, 1868]
CZ Myšák J. (2009): Malakofauna PR Hemže-Mýtkov, Malacologica Bohemoslovaca, 8: 56-62 [jako Arion lusitanicus Mabille, 1868]

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře - 2


Vysvětlivky

i druh zavlečený do oblasti popisované check-listem