CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

druh

jedle bělokorá
Abies alba Mill.

říše Plantae - rostliny »  oddělení Pinophyta - jehličnany »  třída Pinopsida - jehličnany »  řád Pinales - borovicotvaré »  čeleď Pinaceae - borovicovité »  rod Abies - jedle

Vědecká synonyma

Peuce abies Rich.
Abies abies Rusby
Pinus abies Du Roi
Abies alba subsp. apennina Brullo, Scelsi & Spamp.
Abies argentea Chambray
Pinus baldensis Zuccagni
Abies baldensis (Zuccagni) Zucc. ex Nyman
Abies alba var. brevifolia Mattf.
Abies candicans Fisch. ex Endl.
Abies chlorocarpa Purk. ex Nyman

Málo dotčený
Časový rozsah:terciér > neogén > pliocén > piacenz – recent

EdKaKaKaKaOrOrOrSiSiSiSiDeDeDeKarKarPePePeTrTrTrJuJuJuPalEoOlMiPliPleHol

Obrázky


šiška

borka

Abies alba - jedle bělokorá

Autor: Jakub Horák

Abies alba - jedle bělokorá

Autor: Jan Zima

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Velikost

Dorůstá výšky 30 až 65 m (nejvyšší strom v České republice 58 m), průměr kmene na bázi až 2 m.

Ekologie

Růstové optimum jedle je přibližně shodné s optimem buku, buk je ale konkurenčně zdatnější. Přirozenému uchycení semenáčků jedle v bukových porostech brání především hluboká nastýlka bukové hrabanky, ta však nikdy není zcela souvislá, a proto jedle tvoří přirozenou příměs bučin, zejména na sutích a živných půdách, kde je rozklad hrabanky rychlejší. V polohách pro buk méně příznivých je jedle vůdčí dřevinou (podsvaz Galio-Abietenion).
Semenné roky se opakují po 2 - 6 letech. Semenáčky jedle jsou velmi stinné a rostou velmi pomalu. Stromek odrůstající pod mateřským porostem dosáhne výšky 130 cm ve věku 21 až 60 let. Mladé stromky jsou velmi atraktivní pro jelenovité sudokopytníky a jsou silně poškozovány okusem i vytloukáním. Jedle se dožívá 300 až 400 let, nejvyšší zjištěný věk je 470 let. Mineralizace padlých kmenů dospělých jedlí trvá 50 - 70 let.

Rozšíření

Hory jižní Evropy (Pyreneje, Apeniny, balkánská pohoří, Korsika), Alpy, Karpaty, souvisle v hercynských pohořích střední Evropy a izolovaně v nižších polohách v Normandii a východním Polsku.
Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie C4 (vzácnější taxon vyžadující další pozornost).

Mezitaxonové vztahy

symbiont (mutualista): Fagus sylvatica L. - buk lesní

spásač: Magdalis punctulata (Mulsant & Rey, 1859), Stictoleptura rubra rubra (Linnaeus, 1758), Callidium violaceum (Linnaeus, 1758) - tesařík fialový, Anastrangalia dubia (Scopoli, 1763), Kyklioacalles aubei (Boheman, 1837), ...

houba: Hericium flagellum (Scop.) Pers. - korálovec jedlový

Biotopy

Odkazy a literatura

EN Botanical Society of British Isles [http://www.bsbi.org.uk/], Botany Department, The Natural History Museum [jako Abies alba Mill.]
Datum citace: 11. květen 2012
CZ EN Pladias [Abies alba]

Pladias [https://www.pladias.cz/] [jako Abies alba]
Datum citace: 3. srpen 2020
CZ Danihelka J., Chrtek J., Kaplan Z., Wild J. (2011): Seznam jmen cévnatých rostlin použitých v nálezové databázi květeny České republiky [http://www.ibot.cas.cz/index.php?p=sezna...], Botanický ústav AV ČR [jako Abies alba Mill.]
Datum citace: 21. listopad 2013
CZ Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky, Academia, Praha [jako Abies alba Mill.]
Datum citace: 26. květen 2019
EN Danihelka J., Chrtek J. Jr. & Kaplan Z. (2012): Seznam cévnatých rostlin květeny České republiky, Preslia 84: 647–811 [jako Abies alba Mill.]
Datum citace: 18. srpen 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Jména (nepotvrzené) - 2
Komentáře


Vysvětlivky

g Dg - diagnostický druh