CZ EN
HLEDAT  
Mapování druhů

Profil taxonu

druh

nutrie
Myocastor coypus (Molina, 1782)

říše Animalia - živočichové »  kmen Chordata - strunatci »  třída Mammalia - savci »  řád Rodentia - hlodavci »  čeleď Myocastoridae - nutriovití »  rod Myocastor - nutrie

Vědecká synonyma

Mus coypus Molina, 1782

Další jména

= bobr bahenní
= bobr jihoamerický
= nutrie říční
= řekomyš americká

Málo dotčený LC

Obrázky


mládě

lebka

Myocastor coypus - nutrie

Autor: Pavel Zuber

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Velikost

váha 6-12kg, délka 40-80cm

Popis

Patří do příbuzenstva morčete, velikostí se řadí mezi bobra a ondatru. Je přizpůsobena k životu ve vodě a vlhkém prostředí. Má zavalité tělo s krátkým silným krkem, širokou hlavou a dlouhý, kuželovitý ocas pokrytý tmavými šupinami a řídce porostlý štětinovitými chlupy. Na zadních tlapkách jsou 4 prsty spojené plovací blánou. Chlopňovité nozdry se při potápění uzavírají, kvalitní srst chrání pokožku před sebemenším množstvím vody. Zbarvení je na hřbetě šedohnědé až tmavohnědé, naspodu bývá světlejší a na špičce čenichu vyniká větší bílá skvrna.

Ekologie

Nutrie v přírodě obývá mokřadní oblasti a okolí vodních toků, aktivní je především v noci, ale i ve dne. Ukrývá se v dlouhých norách, které buduje v březích. Nory jsou zakončeny hnízdní komůrkou. Někdy si také staví hnízda ve spleti vodního rostlinstva. Při ochlazení jsou méně aktivní a více času tráví v norách. Vyskytují se v oblastech s mírným podnebím, ale mrazy zde nejsou tak tuhé jako u nás. Nutrie žijí v malých rodinných skupinách, které vede stará samice. Živí se vodním rostlinstvem, travinami, plody a nepohrdnou ani menšími vodními živočichy. Samice má mléčné bradavky umístěné vysoko na bocích, což jí umožňuje kojení mláďat ve vodě. Březost trvá okolo 130 dnů, rodí obvykle 2-3 krát ročně okolo 6 mláďat, výjimečně jich může být i přes deset. Pohlavně dospívají do 8 měsíců, dožívají se až 15 let.

Chov

Chov nutrií se provozuje několika způsoby. Nejčastěji praktikovaný je chov v párech nebo v polygamii. Zvířata se umístí malých ohradách o rozměru 200x150 cm s výškou stěn 80 cm, asi 1/4 nádrže tvoří bazén hluboký okolo 50 cm Vodu udržujeme čistou, proto je vhodné chovy nutrií umisťovat poblíž vodních zdrojů. K výběhu je přistavěn budník , který vysteleme důkladně slámou. Do této ubikace umístíme pár zvířat. Sestavit chovný pár je někdy obtížné, neboť zvířata se mohou navzájem napadat. Polygamní chov spočívá v umístění 4-8 samic a 1 samce do větší klece. Pak máme dvě možnosti, samice můžeme ponechat společně v ubikaci nebo je po zjištění březosti odstavujeme do samostatných klecí. Občas se provozují i polovolné chovy jako u ondater, na větších oplocených plochách na březích rybníků.
Nutrie zařazujeme do chovu ve věku okolo osmi měsíců s hmotností alespoň 4 kg. Říje probíhá v pravidelných 24-30 denních intervalech a trvá 2-4 dny. Po porodu se říje dostavuje do několika dnů. Březost lze dobře rozeznat podle změn mléčných bradavek nebo prohmatem. Samice je březí trvá 128-133 dnů a rodí obvykle 4-6 mláďat. Po několika dnech vylézají z hnízda a začínají přijímat měkké druhy krmiva, odstavují se ve věku 6-7 týdnů. Samice v dobré kondici mohou mít až dva vrhy ročně. Zvířata jsou plodná do 5-6 let.
Základním krmivem pro nutrie je zelené krmení a seno. V létě podáváme luční trávu, jetelotravní směsi, vojtěšku, zelenou kukuřici..., seno se podává hrubší. V zimě se krmí především krmná řepa, mrkev, vařené brambory a drcené seno. Celoročně podáváme větve listnatých a ovocných dřevin. Krmnou dávku doplníme šroty, podávat lze i celé zrniny. Příležitostně se podle možností přidávají i ostatní druhy zeleniny a ovoce. Krmení se podává dvakrát denně na více míst, aby se k němu dostala i slabší zvířata a mláďata.

Rozšíření

Pochází z Jižní Ameriky, kde se dnes už nehojně vyskytuje v subtropických oblastech od Bolívie po jižní Argentinu. Jako kožešinové zvíře je běžně chována v zajetí a v řadě zemí byla též úspěšně aklimatizována (např. jižní Rusko, Japonsko, jižní Afrika, USA). V Evropě žijí volné populace zejména ve Francii, Německu a Itálii, ve Velké Británii byla záměrně vyhubena.

K nám byly nutrie dovezeny v roce 1924 z Argentiny na farmu v Jablonném nad Orlicí jako první v Evropě a o 10 let bylo v tehdejším Československu již na 100 farem s nutriemi. K dalšímu rozvoji chovu došlo v 50.-60. letech 20. století. Zhruba od 70. let se v přírodě začaly objevovat nutrie uniklé ze zajetí a během posledních 20 let už vytvářejí v některých oblastech i polodivoké populace. V současnosti je stálý výskyt hlášený zhruba z 8 % území ČR a nadále se rozšiřuje. Těžiště výskytu leží v teplejších nížinách středních a východních Čech, Moravy a Slezska.

Literatura

Anděra M., Horáček I. (2005): Poznáváme naše savce, 2. doplněné vydání, Sobotales, Praha
Kořínek M. (2000): Velká kniha pro chovatele savců, RUBICO s.r.o., Olomouc

Na Biolibu probíhá mapování výskytu tohoto taxonu v České republice a pokud jste se s ním v přírodě setkali, rádi Vaše pozorování zaznamenáme do databáze mapování výskytu.

Přidat záznam o pozorování

Možné záměny

Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) - ondatra pižmová

Mapy rozšíření

Zařazené taxony

Počet záznamů: 5

poddruh Myocastor coypus bonariensis (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)
poddruh Myocastor coypus coypus (Molina, 1782)
poddruh Myocastor coypus melanops Osgood, 1943
poddruh Myocastor coypus sanctaecruzae Hollister, 1914

Kříženci a vyšlechtěné druhy


Odkazy a literatura

EN Fauna Europaea 2.4 [305556]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [jako Myocastor coypus (Molina, 1782)]
Datum citace: 9. březen 2012
EN Wilson D. E., Reeder D. M. (editors) (2005): Mammal Species of the World (MSW). A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed) [http://www.bucknell.edu/msw3] [jako Myocastor coypus Molina, 1782]
Datum citace: 5. prosinec 2008
CZ Anděra M. (1999): České názvy živočichů II. Savci (Mammalia), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 147 pp. [jako Myocastor coypus (Molina, 1782)]
EN Šefrová H., Laštůvka Z. (2005): Catalogue of alien animal species in the Czech Republic, Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LIII, No. 4, pp. 151-170 [jako Myocastor coypus (Molina, 1782)]
Datum citace: 23. prosinec 2018

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Jména (nepotvrzené) - 2
Přidat záznam o pozorování
Komentáře


Vysvětlivky

i druh zavlečený do oblasti popisované check-listem