CZ EN
HLEDAT  
Mapování druhů

Profil taxonu

druh

myšice temnopásá
Apodemus agrarius (Pallas, 1771)

říše Animalia - živočichové »  kmen Chordata - strunatci »  třída Mammalia - savci »  řád Rodentia - hlodavci »  čeleď Muridae - myšovití »  rod Apodemus - myšice

Další jména

= myš rolní
= myšice rolní

Obrázky


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

CZ   NL  

Velikost

váha 15-40 g, velikost 70-125 mm

Popis

Pouze dva druhy našich hlodavců (a drobných savců vůbec) mají v dospělosti na hřbetě nápadný úzký černý pruh – myšice temnopásá a myšivka horská. Myšice temnopásá je větší, má kratší ocas a délku zadního chodidla mezi 17,5-21 mm. Svrchní stranu těla mívá rezavohnědou až žlutohnědou, břicho bílé nebo šedohnědé. Podélný, 2-3 mm široký tmavý proužek se táhne od hlavy až ke kořeni ocasu. Samice všech našich myšic mají po 4 párech mléčných bradavek.

Rozšíření

Je rozšířena ve dvou izolovaných oblastech – na ruském Dálném východě, v Koreji a Číně (včetně ostrova Tajwan) a dále od Střední Asie a Kavkazu po střední Evropu (Severoněmecká nížina a severní Itálie). Jejímu většímu pronikání do evropského vnitrozemí brání zalesněná horstva karpatského a hercynského systému.

U nás se převážně vyskytuje jen v místech, která odlesněnými prostorami navazují na severní větev jejího rozšíření.V Čechách je známá z Chebska, hřebenů Krušných hor, Děčínska, Českolipska (povodí Ploučnice a Smědé), Liberecka a Frýdlantska, dále z východního Podkrkonoší a Broumovska. V řadě případů jde vysloveně o ostrůvkovitý výskyt, který v nepravidelných intervalech zaniká a znovu se obnovuje (tzv. pulzování hranic areálu). Literatura uvádí i několik starších údajů z vnitrozemí Čech, žádný však není spolehlivě doložen. Na Moravě a ve Slezsku je výskyt rozsáhlejší, ve 2. polovině 20. století souvisleji zasahoval od severu zhruba k Lipníku nad Bečvou, poměrně nedávno však došlo k výraznému posunu jižní hranice na střední Moravu (Olomoucko, Brno, Prostějovsko, Kroměřížsko) a nejnověji dokonce až na Hodonínsko a Znojemsko. Leccos nasvědčuje, že podobné výkyvy se mohly odehrát i v minulosti (např. v návaznosti na velké povodňové vlny). Nejvíce nálezů pochází z poloh do 300 m n. m., nejvýše položená pozorování jsou známá z hřebenů Krušných hor a Hrubého Jeseníku (asi 800 m n. m), v Krkonoších se občas objevuje i výše (1000-1400 m n. m.). Myšice temnopásá je zoogeograficky zajímavý druh, a proto doporučujeme nahlásit jakékoliv nálezy mimo popsaný areál výskytu odborníkům.

Literatura

Anděra M., Horáček I. (2005): Poznáváme naše savce, 2. doplněné vydání, Sobotales, Praha

Na Biolibu probíhá mapování výskytu tohoto taxonu v České republice a pokud jste se s ním v přírodě setkali, rádi Vaše pozorování zaznamenáme do databáze mapování výskytu.

Mapy rozšíření

Odkazy a literatura

EN Pest Information Wiki [Apodemus_agrarius]

Pest Information Wiki [http://wiki.pestinfo.org] [jako Apodemus agrarius (Pallas)]
Datum citace: 5. březen 2016
EN Fauna Europaea 2.4 [305580]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [jako Apodemus agrarius (Pallas, 1771)]
Datum citace: 9. březen 2012
EN Wilson D. E., Reeder D. M. (editors) (2005): Mammal Species of the World (MSW). A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed) [http://www.bucknell.edu/msw3] [jako Apodemus agrarius Pallas, 1771]
Datum citace: 5. prosinec 2008
CZ Anděra M. (1999): České názvy živočichů II. Savci (Mammalia), Národní muzeum, (zoologické odd.), Praha, 147 pp. [jako Apodemus agrarius (Pallas, 1771)]

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Přidat záznam o pozorování
Komentáře