CZ EN
HLEDAT  
Mapování druhů

Profil taxonu

druh

cvrček polní
Gryllus campestris Linnaeus, 1758

říše Animalia - živočichové »  kmen Arthropoda - členovci »  třída Insecta - hmyz »  řád Orthoptera - rovnokřídlí »  čeleď Gryllidae - cvrčkovití »  rod Gryllus - cvrček

Vědecká synonyma

Gryllus (Gryllus) campestris Linnaeus, 1758
Acheta campestris (Linnaeus, 1758)
Gryllus campestris caudata Krauss, 1886
Gryllus cephalotes Ramme, 1920

Obrázky


larva


Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní


Zvukové záznamy

Velikost

Samec 18 - 26 mm, samice 19 - 27 mm

Popis

Základní barva těla je černá; báze krytek je obvykle žlutá, spodní a vnitřní strana zadních stehen červená. Křídla kratší než krytky, jen vzácně delší.

Cvrček polní je jediný náš druh cvrčka, který si hloubí nory. Také zvuk je velmi charakteristický – poslechnout si jej můžete na http://www1.osu.cz/orthoptera/druhy/gry_....

Cvrček polní je náš největší druh cvrčka, v dospělosti je celý černý a jako jediný má žluté základy krytek. Typický znak, podle kterého lze rozlišit i nymfy, je červené zbarvení na vnitřních stranách zadních stehen.

Ekologie

Cvrčci obývají spoře porostlé louky, stepi, pastviny, meze apod. Vyhýbají se hustým travním nebo bylinným podrostům. Mimo extrémní biotopy typu skalních stepí proto vyžadují pravidelnou disturbanci – sečení, pastvu, sešlap apod. Preferují spíše suchá a středně suchá místa a vyhýbají se sypkým substrátům (písek) ve kterých nelze hloubit nory. Charakteristické nory si hloubí nymfy posledního instaru na podzim a potom v nich přezimují. Samci se na jaře zdržují v okolí nory, kde stridulují a lákají samičky, které nory na jaře opouštějí a pohybují se volně po terénu. Doba výskytu dospělců je v našich podmínkách od konce dubna do počátku července. V pozdním létě a na podzim lze zaznamenat černě zbarvené nymfy.

Rozšíření

V minulosti velmi hojný druh, který silně ustoupil po druhé světové válce v souvislosti se změnou hospodaření – scelování pozemků, úbytek extenzivních pastvin, rozorávání mezí apod. V současnosti se druh vyskytuje víceméně plošně v nížinách a pahorkatinách jižní Moravy, na zbytku území ČR se vyskytují pouze izolované populace.
O historickém rozšíření v ČR jsou k dispozici jen velmi neúplné informace, protože v minulosti byl druh natolik všudypřítomný, že výskyt nikdo konkrétně nezaznamenával. Mapování druhu je zaměřeno na zjištění současného stavu a zejména zachycení izolovaných populací.

Na Biolibu probíhá mapování výskytu tohoto taxonu v České republice a pokud jste se s ním v přírodě setkali, rádi Vaše pozorování zaznamenáme do databáze mapování výskytu.

Přidat záznam o pozorování

Mapy rozšíření

Odkazy a literatura

EN Fauna Europaea 2.4 [402997]

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea [http://www.faunaeur.org] [jako Gryllus campestris Linnaeus, 1758]
Datum citace: 9. březen 2012
CZ Hudec K., Kolibáč J., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol. (2007): Příroda České republiky: průvodce faunou, Academia [jako Gryllus campestris]
CZ Kočárek P. a kol. (2013): Rovnokřídlí České republiky (Insecta: Orthoptera), Nakladatelství Academia, ISBN 978-80-200-2173-1 [jako Gryllus campestris Linnaeus, 1758]
Datum citace: 11. prosinec 2013
CZ Chládek F. (2001): Příspěvek k poznání rovnokřídlého hmyzu /Orthoptera s.l./ NP Podyjí, Tetrix I/6, ISSN 1214-0961 [jako Gryllus campestris]

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Přidat záznam o pozorování
Komentáře