CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

kmen

břichobrvky
Gastrotricha Metschnikoff, 1865

říše Animalia - živočichové »  pododdělení Protostomia - prvoústí

Taxonomie

Jejich postavení v systému je nejasné. Podle morfologických znaků bývají řazeni k vířníkům, čelisťovkám či hlísticím. Genetické studie je však řadí spíš k ploštěncům.
Je známo asi 450 druhů, z toho v Česku asi 20.

Popis

Kmen velmi drobných vodních živočichů. Pojmenovány jsou podle charakteristických obrvených buněk na spodní straně těla. Dorůstají nejvýše 3 mm, jsou dvoustraně souměrné, dorzoventrálně sploštělé, protažené, vidličnatě zakončené s lepovými žlázami na konci vidličky. Mají trubicovitou trávicí soustavu, s mohutným sacím jícnem. Nemají coelom.

Ekologie

Jsou to mikrofágové, převážně detritofágové. Jsou kosmopolitně rozšířené, v moři jsou většinou v písku, ve sladkých vodách jsou převážně bentické a perifytické, méně se vyskytují v planktonu. Rozmnožují se hermafroditicky, někteří partenogenezí.

Literatura

Upraveno podle: Přispěvatelé Wikipedie, Břichobrvky [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2006, Datum poslední revize 1. 07. 2006, 07:07 UTC, [citováno 8. 08. 2006] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?titl...

Zařazené taxony

Počet záznamů: 3

řád Chaetonotida Remane, 1925
řád Macrodasyida Remane, 1925 - lapavenky

Taxony s nejistým zařazením

rod Furcocerca Lamarck, 1815 inc.sed. inq.

Odkazy a literatura


Použité zdroje

Opravilova V. 1999: Gastrotricha. In: Opravilova V., Vanhara J. & Sukop I.
(eds): Aquatic Invertebrates of the Palava Biosphere Reserve of UNESCO.
Folia Fac. Sci. Nat. Uni. Masaryk. Brun., Biol., 101: 65-66. (Gastrotricha)

de Jong, Y.S.D.M. (ed.): Fauna Europaea
Balsamo, Prof. Maria (ed.). 2007. Gastrotricha. Fauna Europaea version 1.3, http://www.faunaeur.org
[Datum citace: 30. prosinec 2007]

Todaro M. A.: Gastrotricha World Portal
[Datum citace: 30. prosinec 2007]

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře


Vysvětlivky

inc.sed. incertae sedis - nejasné zařazení v podrobnějším členění taxonu, nebo nejisté zařazení do taxonu samotného

inq. nomen inquirendum - taxon je v šetření, platnost taxonu je třeba přezkoumat