CZ EN
HLEDAT  
Mapování druhů

Profil taxonu

druh

prášivka bažinná
Bovista paludosa Lév.

říše Fungi - houby »  třída Agaricomycetes - stopkovýtrusé »  řád Agaricales - pečárkotvaré »  čeleď Agaricaceae - pečárkovité »  rod Bovista - prášivka

Vědecká synonyma

Calvatia paludosa (Lév.) De Toni
Bovistella paludosa (Lév.) Pat.
Lycoperdon bubakii Bres.
Bovistella humidicola Bowerman

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Břichatkovitá houba vytvářející drobné nenápadné plodnice. Jsou 1–4 cm vysoké a 1–2 cm široké, hruškovité, vzácněji kulovité, na bázi náhle zúžené v krátkou řasnatou stopku. Zevní vrstva vnější okrovky je ± hladká, plstnatě vláknitá, v mládí čistě bílá, posléze bledě krémová, svrchu síťnatě žilnatá, postupně mizející a odhalující tak vrstvu vnitřní, jež má podobu nesouvislého šedavého povlaku, který vytrvává zejména v záhybech (plodnice pak vypadá jako politá vápnem). Vnitřní okrovka, která se tímto způsobem postupně odhaluje, je kožově hnědá až tmavohnědá, papírovité konzistence s tendencí ke svraskávání, někdy s vyniklou síťnatou žilnatinou. Plodnice se otevírá na vrcholu nepravidelným ústím. Teřich je olivově až osmahle hnědý. Sterilní báze vyplňující stopku je hustá, kompaktní, jako teřich zbarvená. Sloupek není vyvinut.

Možné záměny

Břichatkovitá houba vytvářející drobné nenápadné plodnice. Jsou 1–4 cm vysoké a 1–2 cm široké, hruškovité, vzácněji kulovité, na bázi náhle zúžené v krátkou řasnatou stopku. Zevní vrstva vnější okrovky je ± hladká, plstnatě vláknitá, v mládí čistě bílá, posléze bledě krémová, svrchu síťnatě žilnatá, postupně mizející a odhalující tak vrstvu vnitřní, jež má podobu nesouvislého šedavého povlaku, který vytrvává zejména v záhybech (plodnice pak vypadá jako politá vápnem). Vnitřní okrovka, která se tímto způsobem postupně odhaluje, je kožově hnědá až tmavohnědá, papírovité konzistence s tendencí ke svraskávání, někdy s vyniklou síťnatou žilnatinou. Plodnice se otevírá na vrcholu nepravidelným ústím. Teřich je olivově až osmahle hnědý. Sterilní báze vyplňující stopku je hustá, kompaktní, jako teřich zbarvená. Sloupek není vyvinut.

Rozšíření

Druh rozšířený v Evropě, Asii (Altaj, Sibiř, Himaláje – až to 3650 m n. m.) a Severní Americe (USA, Kanada). Centrem evropského rozšíření jsou Alpy (Německo, Švýcarsko, Itálie, Francie – až do 2250 m n. m.) a jejich předhůří (např. Jura), vyskytuje se také ve Velké Británii, Skandinávii, Finsku, Litvě, Estonsku a Rusku. Ve střední Evropě je známa z České republiky, Polska a Slovenska. Roste také v jižní části Evropy (Španělsko, Černá Hora, Rumunsko, Krym).
V české Republice roste ve stupni pahorkatiny a v podhorském stupni – Českomoravská vrchovina (řada historických lokalit, recentní lokalita jediná), Bílé Karpaty (dvě recentní lokality).

Ekologie

Terestrický saprotrof vyskytující se na nelesních stanovištích, v ČR ve stupni pahorkatiny a v podhůří. Roste ve společnosti hygrofilních mechů (Aulacomnium palustre, Calliergonella cuspidata, Drepanocladus aj.) na vápnitých až neutrálních slatiništích nebo přechodových rašeliništích, výjimečně na vrchovištích, s oblibou na prameništích nebo v jejich blízkosti, poblíž vodotečí nebo rybníků ap. Obecně se vyskytuje v těchto habitatech vyskytujících se na území ČR: bezkolencové louky, aktivní vrchoviště, přechodová rašeliniště, zásaditá slatiniště, vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou. Vyskytuje se na přirozených a přírodě blízkých, člověkem málo ovlivněných stanovištích.

Fenologie

Fruktifikuje obvykle od června do října, zaschlé zbytky zralých plodnic však mohou na stanovišti ještě několik týdnů až měsíců přetrvávat.
Autor: Miroslav Beran

Na Biolibu probíhá mapování výskytu tohoto taxonu v České republice a pokud jste se s ním v přírodě setkali, rádi Vaše pozorování zaznamenáme do databáze mapování výskytu.

Přidat záznam o pozorování

Možné záměny

Lycoperdon caudatum J. Schröt. - pýchavka ocasatá

Biotopy

Mapy rozšíření

Odkazy a literatura

CZ Holec J., Bielich A., Beran M. (2012): Přehled hub střední Evropy, Academia Praha, 624pp [jako Bovista paludosa Lév.]
Datum citace: 11. květen 2013
CZ Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda, Praha, 24: 1-282. [jako Bovista paludosa Lév.]
Datum citace: 4. srpen 2012
CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [jako Bovista paludosa Lév.]
Datum citace: 16. září 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Přidat záznam o pozorování
Komentáře


Vysvětlivky

r Rar - vzácný druh s charakteristickým výskytem na stanovišti