CZ EN
HLEDAT  
Mapování druhů

Profil taxonu

druh

špička stepní
Marasmiellus carneopallidus (Pouzar) Singer

říše Fungi - houby »  třída Agaricomycetes - stopkovýtrusé »  řád Agaricales - pečárkotvaré »  čeleď Marasmiaceae - špičkovité »  rod Marasmiellus - špička

Vědecká synonyma

Micromphale carneopallidum Pouzar

Obrázky

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Lupenatá houba. Klobouk 10–30 mm široký, v mládí polokulovitý, později konvexní, ve stáří rozložený, na okraji v mládí silně podehnutý, za vlhka prosvítavě rýhovaný, matný, hladký, lysý, v mládí ojíněný, později mírně vrásčitý, za vlhka masově červeno-okrový, ve stáří bledě pleťově okrový až bělavě zarůžovělý, za sucha světlejší. Lupeny řídké, břichaté, u třeně nejširší a k okrajům se zužující, asi třetinou připojené, na ostří celistvé, barvy bledě masově červené s lehkým fialovým nádechem, později světle pleťově okrové. Třeň 20–30 (50) x 2–3 (5) mm, většinou zakřivený, v mládí válcovitý, později směrem dolů nápadně se zužující, často nahoře žlábkovitě zploštělý, ve spodní třetině někdy jemně svraskalý, pružný, dosti pevný, hrubě poprášený, nahoře světle pleťově masový, za čerstva s lehkým fialovým tónem, v dolní třetině až polovině nápadně pastelově hnědý. Dužnina má nevýraznou vůni a lehce moučnou chuť. Výtrusný prach čistě křídově bílý. Výtrusy 7,5–12,5 x 4,5–6,5 μm, elipsoidní až široce elipsoidní, hyalinní, hladké. Bazidie 34–44,5 x 8.0–11,5 μm, tetrasporické, kyjovité. Cheilocystidy 14–30,5 x 5,5–18 μm, široce kyjovité, tenkostěnné. Trama lupenů z válcovitých, až 11 μm širokých hyf. Pokožka klobouku ve formě kutis, složená z radiálně uspořádaných, válcovitých hyf s kyjovitými, vřetenovitými nebo korálovitými, až 34 x 12 μm velkými koncovými buňkami a výběžky. Pokožka třeně složená z vrstvy paralelních, válcovitých, slabě tlustostěnných, hyf. Kaulocystidy 14–44,5 x 6.0–13 μm, v podobě přitisklých nebo místě vystoupavých, válcovitých až kyjovitých, vzácněji lahvovitých, tenkostěnných buněk; na bázi s 16,5–38 x 3,0–8,0 μm velkými, válcovitými, téměř vřetenovitými, zaškrcovanými, mírně tlustostěnnými cystidami. Přezky přítomny.

Možné záměny

Vzhledem k tvaru plodnice může tento druh trochu připomínat špičku Wynneové (Marasmius wynneae) nebo špičku obecnou (M. oreades). Špička Wynneové má však bílý, našedlý až šedofialový klobouk, v mládí celý bílý, brzy od báze tmavě hnědnoucí, někdy i fialově hnědnoucí třeň, špička obecná má třeň světlý, tuhý, plstnatý a velice pružný. Navíc se oba druhy výrazně liší mikroskopicky, zejména pokožkou klobouku, která je tvořena vrstvou palisádovitě uspořádaných kyjovitých buněk hymeniderm).

Rozšíření

Špička stepní je dosud známa pouze z Evropy, a to pouze z několika zemí – kromě Německa byla v nedávné době byla nalezena i ve Španělsku (2006), Itálii (2008) a Velké Británii (2010). Všude roste velice vzácně a pouze na jedné či několika málo lokalitách. Jeden nedoložený a neověřený nález je uváděn ze Slovenska. V České republice je doposud známa ze 6 lokalit ležících v Českém středohoří a na severním okraji Prahy. Na Moravě nebyla doposud nalezena.

Ekologie

Druh popsaný jako nový pro vědu z území ČR (Pouzar 1966). Špička stepní je charakteristický druh kostřavových a kavylových stepí a xerothermních travnatých společenstev svazu Festucion valesiacae rostoucích na hlubších černozemích vápenatých sprašových nánosů. Je to saprotrofní druh tvořící plodnice ve skupinách nebo nahloučených skupinách od května do července. Vyrůstá z odumřelých, často pod zemí okrytých zbytků bylin, vzácněji i keřů (např. Artemisia campestris, Festuca valesiaca, Potentilla arenaria, Rosa sp., Stipa sp., Teucrium chamaedrys, Thymus apod.) na jejichž rozkladu se podílí.

Fenologie

Druh vytváří plodnice zřejmě v závislosti na vydatnějších deštích, a to v období od května do září.

Na Biolibu probíhá mapování výskytu tohoto taxonu v České republice a pokud jste se s ním v přírodě setkali, rádi Vaše pozorování zaznamenáme do databáze mapování výskytu.

Přidat záznam o pozorování

Možné záměny

Marasmius oreades (Bolton) Fr. - špička obecná
Marasmius wynneae Berk. & Broome - špička Wynneové

Biotopy

Mapy rozšíření

Odkazy a literatura

CZ Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda, Praha, 24: 1-282. [jako Marasmiellus carneopallidus (Pouzar) Singer]
Datum citace: 4. srpen 2012
CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [jako Marasmiellus carneopallidus (Pouzar) Singer]
Datum citace: 16. září 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Přidat záznam o pozorování
Komentáře


Vysvětlivky

g Dg - diagnostický druh

r Rar - vzácný druh s charakteristickým výskytem na stanovišti