CZ EN
HLEDAT  
Mapování druhů

Profil taxonu

druh

kuřinec subarktický
Clavulinopsis subarctica (Pilát) Jülich

říše Fungi - houby »  třída Agaricomycetes - stopkovýtrusé »  řád Agaricales - pečárkotvaré »  čeleď Clavariaceae - kyjankovité »  rod Clavulinopsis - kyjovečka

Vědecká synonyma

Ramariopsis subarctica Pilát

Obrázky

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Ekologie

Druh vázaný ve střední Evropě na rašeliništní biotopy vrchovištního charakteru při horní hranici lesa. Jde o saprotrofní terestrický druh, fruktifikující na rašelinné půdě bez vegetace nebo přímo v porostech rašeliníků či jiných mechů.

Význam

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie CR (kriticky ohrožený).

Na Biolibu probíhá mapování výskytu tohoto taxonu v České republice a pokud jste se s ním v přírodě setkali, rádi Vaše pozorování zaznamenáme do databáze mapování výskytu.

Mapy rozšíření

Odkazy a literatura

CZ Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky [http://web.natur.cuni.cz/cvsm/cervsezn.h...], Příroda, Praha, 24: 1-282. [jako Ramariopsis subarctica Pilát]
Datum citace: 4. srpen 2012
CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018 [http://www.czechmycology.org/cz/ciselnik...], Česká vědecká společnost pro mykologii [jako Clavulinopsis subarctica (Pilát) Jülich]
Datum citace: 16. září 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Přidat záznam o pozorování
Komentáře