CZ EN
HLEDAT  
Mapování druhů

Profil taxonu

druh

káčovka ploská
Biscogniauxia simplicior Pouzar

říše Fungi - houby »  třída Sordariomycetes »  řád Xylariales - dřevnatkotvaré »  čeleď Xylariaceae - dřevnatkovité »  rod Biscogniauxia - káčovka

Obrázky

Biscogniauxia simplicior - káčovka ploská

Autor: Jakub Salaš

Biscogniauxia simplicior - káčovka ploská

Autor: Jakub Salaš

Biscogniauxia simplicior - káčovka ploská

Autor: Jakub Salaš

Taxon v check-listech zemí*

* Výčet zemí nemusí být kompletní

Popis

Vytváří jednotlivě nebo ve skupinách vyrůstající, ca 10−25 mm velká, šedohnědá až černá, úzkou bází k substrátu připojená diskovitá, kruhovitá, elipsoidní, či různě tvarově deformovaná stromata, s hrubě bradavčitým až zubatým či paprsčitě rozpraskaným, zdviženým okrajem. Povrch stromat je matně (šedo-hnědo)-černý, v době zralosti i lesklý, ústí perithecií (ostiola) jsou mírně vhloubená. Výtrusy jsou elipsoidní, hnědé, 12−16 x 5−7 μm velké, s přímou klíční štěrbinou po celé délce jedné strany výtrusu.

Možné záměny

Makroskopicky velmi podobná káčovka jeřábová (Biscogniauxia repanda) vytváří na povrchu stromat uprostřed vystouplé ostioly a má odlišné mikroskopické znaky – klíční štěrbina na poněkud kratších sporách je bilaterální (přítomna na obou stranách výtrusů). Roste na odumřelém dřevě jeřábů či jilmů, jen velmi vzácně i na jiných listnatých dřevinách. Rovněž poněkud podobná káčovka lemovaná (Biscogniauxia marginata) roste zpravidla na dřevě růžovitých (zejména jeřáby, vzácně jabloně, hrušně), ojediněle i na jiných dřevinách (např. jasan). Zpravidla ve větších skupinách vyrůstající kruhovitá stromata mají víceméně hladký okraj a rovněž odlišné mikroskopické znaky.

Rozšíření

Druh popsaný pro vědu z Křivoklátska na základě nálezu z roku 1977. V Evropě je kromě ČR známý z Francie, Německa, Slovenska a Bulharska. V ČR má v současnosti do 30 známých lokalit. Vyskytuje se řídce roztroušeně v teplých pahorkatinách na jižní a jihozápadní Moravě (Pavlovské vrchy, Moravský kras, zaříznutá údolí Oslavy a Dyje) a ve středních Čechách (Český kras, Džbán, Křivoklátsko, České středohoří). Vzhledem k preferencím pro špatně dostupná stanoviště (skalní stepi, strmé svahy s křovinnou vegetací) a nenápadnosti plodnic může být ve skutečnosti ve vhodných biotopech poněkud hojnější

Ekologie

Roste saprotrofně výhradně na řešetláku počistivém (Rhamnus cathartica), na odumírajících kmíncích, větvích či pahýlech, v prasklinách kůry či jizvách po větvích, stejně jako na mrtvém dřevě stojících odumřelých jedinců nebo na již odpadlých tlejících kmenech a větvích. Xerotermofilní druh s těžištěm výskytu v přirozených teplomilných doubravách či teplých dubohabřinách a v jejich lemech, v teplomilných křovinách s dominancí dřínu a hlohu a v teplomilných typech suťových lesů, s oblibou na prudkých skalnatých svazích či na hranách svahů. Vzácně se vyskytuje i v kulturních porostech s pozměněnou druhovou skladbou - smíšených lesích s lískou či jasanem, v remízcích, ojediněle byl zaznamenán i výskyt v borových monokulturách.

Fenologie

Stromata vytrvávají na substrátu po celý rok.

Význam

Druh je z hlediska ohrožení řazen do kategorie EN (ohrožený).
Autoři: Daniel Koutecký, Jan Běťák

Na Biolibu probíhá mapování výskytu tohoto taxonu v České republice a pokud jste se s ním v přírodě setkali, rádi Vaše pozorování zaznamenáme do databáze mapování výskytu.

Přidat záznam o pozorování

Mezitaxonové vztahy

hostitel: Rhamnus cathartica L. - řešetlák počistivý

Mapy rozšíření

Odkazy a literatura

CZ Holec J. & Beran M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky, Příroda, Praha, 24: 1-282. [jako Biscogniauxia simplicior Pouzar]
Datum citace: 4. srpen 2012
CZ Slavíček J. (ed.) (2014-2018): Číselník hub České republiky 2018, Česká vědecká společnost pro mykologii [jako Biscogniauxia simplicior Pouzar]
Datum citace: 16. září 2019

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Přidat záznam o pozorování
Komentáře