CZ EN
HLEDAT  

Profil taxonu

hybrid

Carassius carassius × Carassius gibelio

říše Animalia - živočichové »  kmen Chordata - strunatci »  třída Actinopterygii - paprskoploutví »  řád Cypriniformes - máloostní »  čeleď Cyprinidae - kaprovití »  rod Carassius - karas

Popis

Kříženec nese známky obou rodičovský druhů, může více či méně připomínat jeden z nich v závislosti na genetice - dědičnosti.
Průkazným znakem by měl být patrný vzhled jedince potvrzený navíc meristikou a morfologickými znaky, která bude průmětem znaků obou rodičovských druhů, případně genetickou analýzou.

Tělo je u mladších jedinců zelanavé - nazlátlé barvy. Hřbet je tmavší, boky pak přechází postupně na žluté břicho a spodinu těla. U starších jedinců (od velikosti cca 15 cm se zbarvení mění na stříbřité, zelený nádech ustupuje a ryba více připomíná karase stříbřitého). Ústa jsou většinou spíše horního postavení, skřelové víčko lehce drsné - operculum s různě tvarovanou spodní linií. Linie hřbetní ploutve většinou rovná, někdy mírně konkávní. Poslední tvrdý paprsek hřbetní a řitní ploutve se středně výraznými zoubky (průmět znaků obou rodič. druhů). Na bázi ocasní ploutve - na ocasním násadci je někdy slabě patrná tmavá skvrna, která se jinak vyskytuje u karase obecného, formy humilis. Peritoneum je tmavé - načernalé barvy. Požerákové zuby (vzorce 4 -4) jsou svou stavbou někde na pomezí obou rodičovských druhů.

Význam

Tento hybrid je velice nebezpečný a představuje nesmírné riziko pro zbytkové populace karase obecného na našem území !

Velikost

Růstové možnosti : Dosahuje velikosti rodičovských druhů, dá se předpokládat velikost do 40 cm.

Ekologie

Omnivor, bude svou ekologií kopírovat rodičovské druhy.

Vyskytuje se i v organicky zatíženějších lokalitách. Především v tůních a jiných stojatých vodách.

Rozšíření

Potencionálně všude tam, kde se vyskytují oba rodičovské druhy ( s přítomností i samců karase stříbřitého) a kde mají vhodné podmínky k výtěru.
Výskyt se dá téměř jistě předpokládat v lokalitách, kde se vyskytují oba druhy karasů - postupem času karas stříbřitý překryje svým reprodukčním potenciálem karasa obecného, který z lokality vymizí.
Hybrid karase obecného a karase stříbřitého je v České republice fenoménem několika málo posledních let. Do nedávné doby se u nás vyskytovala pouze celosamičí populace karase stříbřitého rozmnožující se gynogenezí (s ostatními druhy kaprovitých ryb). Od jisté doby (nedá se přesně určit rok) se u nás objevili i mlíčáci (samci) karase stříbřitého. O tom, zda se jednalo o další introdukci, či zda se vyštěpili přirozeně ze samičí populace se vedou debaty. Podstatné je ovšem to, že nově přítomní samci karasů stříbřitých se kříží s jikernačkami karasů obecných a nově vzniklý hybrid až nebezpečně připomíná karase obecného. Většina laické veřejnosti potom rozšiřuje tyto hybridy (ač v dobré víře) do nových lokalit, které se mohou sestávat i z jedněch z posledních refugií karasů obecných u nás. Hybridy lze navíc velmi špatně určit, pokud není k dispozici možnost gen. analýzy, je třeba provézt komplexní rozbor morfologických znaků (požerákové zuby, tvrdé ploutevní paprsky, operculum aj.) pouhá meristika v tomto případě nestačí!

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému taxonu přidat jméno či synonymum v libovolném jazyce (a nebo tak navrhnout opravu jména chybného), popisy taxonu nebo další podtaxony.

Komentáře