CZ EN
HLEDAT  

Stratigrafická tabulka

Zjednodušená tabulka / Úplná tabulka

Eón Éra Útvar Oddělení Stupeň Doba
před mil. let
f
a
n
e
r
o
z
o
i
k
u
m
k
e
n
o
z
o
i
k
u
m
k
v
a
r
t
é
r
holocén meghalay recent
northgrip 0.0042
greenland 0.0082
pleistocén svrchní pleistocén 0.0117
chiban / střední pleistocén 0.129
kalabr 0.774
gelas 1.8
t
e
r
c
i
é
r
neogén pliocén piacenz / svrchní pliocén 2.58
zancl / spodní pliocén 3.6
miocén messin 5.333
torton 7.246
serravall 11.63
langh 13.82
burdigal 15.97
akvitan 20.44
paleogén oligocén chatt 23.03
rupel 27.82
eocén priabon 33.9
barton 37.8
lutet 41.2
ypres 47.8
paleocén thanet 56
seland 59.2
dan 61.6
m
e
s
o
z
o
i
k
u
m
k
ř
í
d
a
svrchní křída maastricht 66
campan 72.1±0.2
santon 83.6±0.2
coniac 86.3±0.5
turon 89.8±0.3
cenoman 93.9
spodní křída alb 100.5
apt 113
barrem 125
hauteriv 129.4
valang 132.6
berrias 139.8
j
u
r
a
svrchní jura tithon 145
kimmeridž 152.1±0.9
oxford 157.3±1
střední jura callov 163.5±1
bathon 166.1±1.2
bajok 168.3±1.3
aalen 170.3±1.4
spodní jura toark 174.1±1
pliensbach 182.7±0.7
sinemur 190.8±1
hettang 199.3±0.3
t
r
i
a
s
svrchní trias rét 201.3±0.2
nor 208.5
karn 227
střední trias ladin 237
anis 242
spodní trias olenek 247.2
indu 251.2
p
a
l
e
o
z
o
i
k
u
m
p
e
r
m
loping / svrchní perm changsing 251.9
wuchiaping 254.1±0.1
guadalup / střední perm capiten 259.1±0.5
word 265.1±0.4
road 268.8±0.5
cisural / spodní perm kungur 273±0.1
arktinsk 283.5±0.6
sakmar 290.1±0.3
assel 293.5±0.2
k
a
r
b
o
n
pennsylvan / svrchní karbon gžel 298.9±0.2
kasimov 303.7±0.1
moskov 307±0.1
baškir 315.2±0.2
mississip / spodní karbon serpuchov 323.2±0.4
visé 330.9±0.2
tournai 346.7±0.4
d
e
v
o
n
svrchní devon famen 358.9±0.4
frasn 372.2±1.6
střední devon givet 382.7±1.6
eifel 387.7±0.8
spodní devon ems 393.3±1.2
prag 407.6±2.6
lochkov 410.8±2.8
s
i
l
u
r
přídol 419.2±3.2
ludlow ludford 423±2.3
gorst 425.6±0.9
wenlock homer 427.4±0.5
sheinwood 430.5±0.7
llandovery telych 433.4±0.8
aeron 438.5±1.1
rhuddan 440.8±1.2
o
r
d
o
v
i
k
svrchní ordovik hirnant 443.8±1.5
katian 445.2±1.4
sandbian 453±0.7
střední ordovik darriwil 458.4±0.9
daping 467.3±1.1
spodní ordovik floian 470±1.4
tremadok 477.7±1.4
k
a
m
b
r
i
u
m
furongian stage 10 485.4±1.9
jiangshanian 489.5
paibian 494
miaolingian guzhangian 497
drum 500.5
wuliuan 504.5
series 2 stage 4 509
stage 3 514
terreneuvian stage 2 521
fortunian 529
p
r
o
t
e
r
o
z
o
i
k
u
m
neoproterozoikum ediacara 541±1
cryogen 635
ton 720
mesoproterozoikum sten 1000
ectas 1200
calym 1400
paleoproterozoikum stather 1600
orosir 1800
rhyac 2050
sider 2300
archaikum neoarchaikum 2500
mesoarchaikum 2800
paleoarchaikum 3200
eoarchaikum 3600

Stratigrafická tabulka vychází z oficiální chronostratigrafické tabulky verze 2020/01. Další informace o stratigrafii naleznete na stránkách International Commission on Stratigraphy (ICS) [http://www.stratigraphy.org]