CZ EN
HLEDAT  

Mapované druhy

<< Zpátky na úvodní stránku mapování

Galerie druhů | Abecední seznam >>

Somatochlora metallica - lesklice zelenavá

Somatochlora metallica - lesklice zelenavá

Autor: Lukáš Konečný

Sympecma paedisca - šídlatka kroužkovaná

Sympecma paedisca - šídlatka kroužkovaná

Autor: Miloš Váša

Odonata Fabricius, 1793 - vážky

Anisoptera Sélys, 1854 - šídla

Aeshnidae Rambur, 1842 - šídlovití

zobrazit mapu
Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 76 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 22%

zobrazit mapu
Aeshna caerulea (Ström, 1783) - šídlo horské [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 258 (pokrytí 17%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 72%

zobrazit mapu
Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) - šídlo velké [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 79 (pokrytí 9%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 53%

zobrazit mapu
Aeshna isoceles (Müller, 1767) - šídlo červené [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 58 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 20%

zobrazit mapu
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) - šídlo sítinové [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 22 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 23%

zobrazit mapu
Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 235 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 51%

zobrazit mapu
Aeshna subarctica Walker, 1908 - šídlo rašelinné [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Anax ephippiger (Burmeister, 1839) - šídlo hnědé [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Anax imperator Leach in Brewster, 1815 - šídlo královské [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 274 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 61%

zobrazit mapu
Anax parthenope (Sélys, 1839) - šídlo tmavé [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 73 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 22%

zobrazit mapu
Brachytron pratense (O. F. Müller, 1764) - šídlo luční [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 29 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 13%

Cordulegastridae Calvert, 1893 - páskovcovití

zobrazit mapu
Cordulegaster bidentata Sélys, 1843 - páskovec dvouzubý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 17 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 14%

zobrazit mapu
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) - páskovec kroužkovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 83 (pokrytí 7%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 25%

zobrazit mapu
Cordulegaster heros Theischinger, 1979 - páskovec velký [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

Corduliidae Selys, 1850 - lesklicovití

zobrazit mapu
Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) - lesklice měděná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 79 (pokrytí 7%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 44%

zobrazit mapu
Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825) - lesklice velká [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

zobrazit mapu
Somatochlora alpestris (Sélys, 1840) - lesklice horská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 15 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840) - lesklice severská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

zobrazit mapu
Somatochlora flavomaculata (Vander Linden, 1825) - lesklice skvrnitá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

zobrazit mapu
Somatochlora meridionalis Nielsen, 1935 [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825) - lesklice zelenavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 98 (pokrytí 9%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 57%

Gomphidae Rambur, 1842 - klínatkovití

zobrazit mapu
Gomphus pulchellus Sélys, 1840 - klínatka západní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758) - klínatka obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 82 (pokrytí 9%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 29%

zobrazit mapu
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) - klínatka vidlatá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 45 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 16%

zobrazit mapu
Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785) - klínatka rohatá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 70 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 21%

zobrazit mapu
Stylurus flavipes (Charpentier, 1825) - klínatka žlutonohá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 20 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

Libellulidae Rambur, 1842 - vážkovití

zobrazit mapu
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 146 (pokrytí 9%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 25%

zobrazit mapu
Leucorrhinia albifrons (Burmeister, 1839) - vážka běloústá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840) - vážka široká [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825) - vážka čárkovaná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 33 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

zobrazit mapu
Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825) - vážka jasnoskvrnná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 56 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 21%

zobrazit mapu
Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758) - vážka temnoskvrnná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 9 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

zobrazit mapu
Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 378 (pokrytí 19%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 70%

zobrazit mapu
Libellula fulva Müller, 1764 - vážka plavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 18 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 - vážka čtyřskvrnná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 277 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 58%

zobrazit mapu
Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 114 (pokrytí 7%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 26%

zobrazit mapu
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) - vážka hnědoskvrnná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 86 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 19%

zobrazit mapu
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 542 (pokrytí 23%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 69%

zobrazit mapu
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) - vážka žlutoskvrnná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 41 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 14%

zobrazit mapu
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) - vážka tmavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 136 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 52%

zobrazit mapu
Sympetrum depressiusculum (Sélys, 1841) - vážka rumělková [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 9 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 6%

zobrazit mapu
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) - vážka žlutavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 24 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 40%

zobrazit mapu
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) - vážka jarní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 171 (pokrytí 7%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 21%

zobrazit mapu
Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 103 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

zobrazit mapu
Sympetrum pedemontanum (Müller in Allioni, 1766) - vážka podhorní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 18 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

zobrazit mapu
Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 597 (pokrytí 24%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 72%

zobrazit mapu
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 247 (pokrytí 12%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 32%

zobrazit mapu
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 322 (pokrytí 17%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 75%

Zygoptera Selys, 1834 - šidélka

Calopterygidae Selys, 1850 - motýlicovití

zobrazit mapu
Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 365 (pokrytí 19%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 62%

zobrazit mapu
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) - motýlice obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 202 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 62%

Coenagrionidae Kirby, 1890 - šidélkovití

zobrazit mapu
Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825) - šidélko rašelinné [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 41 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 30%

zobrazit mapu
Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) - šidélko jarní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) - šidélko ozdobné [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 25 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

zobrazit mapu
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 512 (pokrytí 20%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 80%

zobrazit mapu
Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825) - šidélko široskvrnné [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 12 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 18%

zobrazit mapu
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) - šidélko jižní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 25 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

zobrazit mapu
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 388 (pokrytí 17%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 76%

zobrazit mapu
Erythromma lindenii (Selys, 1840) - šidélko Lindenovo [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 10 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Erythromma najas (Hansemann, 1823) - šidélko rudoočko [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 122 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 48%

zobrazit mapu
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 102 (pokrytí 8%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 26%

zobrazit mapu
Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 785 (pokrytí 23%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 76%

zobrazit mapu
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 233 (pokrytí 11%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 49%

zobrazit mapu
Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) - šidélko lesklé [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) - šidélko ruměnné [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 298 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 65%

Lestidae Calvert, 1901 - šídlatkovití

zobrazit mapu
Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1820) - šídlatka velká [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 185 (pokrytí 12%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 53%

zobrazit mapu
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 146 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 35%

zobrazit mapu
Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 64 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 36%

zobrazit mapu
Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) - šídlatka velkoskvrnná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 370 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 72%

zobrazit mapu
Lestes virens (Charpentier, 1825) - šídlatka zelená [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 66 (pokrytí 5%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 27%

zobrazit mapu
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 385 (pokrytí 14%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 46%

zobrazit mapu
Sympecma paedisca (Brauer, 1877) - šídlatka kroužkovaná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 12 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

Platycnemididae Tillyard, 1917 - šidélkovití

zobrazit mapu
Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 543 (pokrytí 22%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 72%