CZ EN
HLEDAT  

Mapované druhy

<< Zpátky na úvodní stránku mapování

Galerie druhů | Abecední seznam >>

Rana temporaria - skokan hnědý

Rana temporaria - skokan hnědý

Autor: Petr Balej

Natrix natrix - užovka obojková

Natrix natrix - užovka obojková

Autor: Petr Kočárek

Podarcis muralis - ještěrka zední

Podarcis muralis - ještěrka zední

Autor: Jiří Bohdal

Amphibia Linnaeus, 1758 - obojživelníci

Urodela Latreille, 1825 - ocasatí

zobrazit mapu
Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) - čolek horský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 345 (pokrytí 21%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 60%

zobrazit mapu
Lissotriton helveticus (Razoumovsky, 1789) - čolek hranatý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Lissotriton montandoni (Boulenger, 1880) - čolek karpatský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 22 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 457 (pokrytí 24%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 76%

zobrazit mapu
Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - mlok skvrnitý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 482 (pokrytí 23%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 52%

zobrazit mapu
Triturus carnifex (Laurenti, 1768) - čolek dravý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Triturus cristatus (Laurenti, 1768) - čolek velký [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 174 (pokrytí 11%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 46%

zobrazit mapu
Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) - čolek dunajský [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

Anura Fischer von Waldheim, 1813 - žáby

zobrazit mapu
Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 325 (pokrytí 17%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 55%

zobrazit mapu
Bombina variegata (Linnaeus, 1758) - kuňka žlutobřichá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 180 (pokrytí 11%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 23%

zobrazit mapu
Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1046 (pokrytí 46%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 93%

zobrazit mapu
Bufotes viridis (Laurenti, 1768) - ropucha zelená [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 440 (pokrytí 24%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 55%

zobrazit mapu
Epidalea calamita (Laurenti, 1768) - ropucha krátkonohá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 12 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

zobrazit mapu
Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - rosnička zelená [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 367 (pokrytí 26%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 62%

zobrazit mapu
Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) - blatnice skvrnitá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 94 (pokrytí 10%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 35%

zobrazit mapu
Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) - skokan zelený [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 117 (pokrytí 9%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 38%

zobrazit mapu
Pelophylax esculentus complex - zelení skokani [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 426 (pokrytí 23%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 25%

zobrazit mapu
Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) - skokan krátkonohý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 8 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 16%

zobrazit mapu
Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 202 (pokrytí 12%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 25%

zobrazit mapu
Rana arvalis Nilsson, 1842 - skokan ostronosý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 30 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 24%

zobrazit mapu
Rana dalmatina Fitzinger, 1839 - skokan štíhlý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 240 (pokrytí 18%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 36%

zobrazit mapu
Rana temporaria Linnaeus, 1758 - skokan hnědý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 762 (pokrytí 36%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 90%

Testudines Linnaeus, 1758 - želvy

zobrazit mapu
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) - želva bahenní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 19 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

Nepůvodní druh
zobrazit mapu
Graptemys pseudogeographica (Gray, 1831) - želva mississippská i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835) - kožnatka čínská i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Testudo graeca Linnaeus, 1758 - želva žlutohnědá i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Testudo hermanni Gmelin, 1789 - želva zelenavá i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Testudo horsfieldii Gray, 1844 - želva stepní i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Testudo marginata Schoepff, 1792 - želva vroubená i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

zobrazit mapu
Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) - želva nádherná i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 268 (pokrytí 16%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

Sauria Gauthier, 1984 - ještěři

zobrazit mapu
Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 765 (pokrytí 47%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 100%

zobrazit mapu
Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 674 (pokrytí 42%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 96%

zobrazit mapu
Lacerta viridis (Laurenti, 1768) - ještěrka zelená [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 161 (pokrytí 4%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

zobrazit mapu
Podarcis muralis (Laurenti, 1768) - ještěrka zední [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 22 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) - ještěrka živorodá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 230 (pokrytí 20%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 68%

Nepůvodní druh
zobrazit mapu
Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) - gekon turecký i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 0%

Serpentes Linnaeus, 1758 - hadi

zobrazit mapu
Coronella austriaca Laurenti, 1768 - užovka hladká [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 342 (pokrytí 29%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 55%

zobrazit mapu
Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - užovka obojková [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 815 (pokrytí 50%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 96%

zobrazit mapu
Natrix tessellata (Laurenti, 1768) - užovka podplamatá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 143 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

zobrazit mapu
Vipera berus (Linnaeus, 1758) - zmije obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 223 (pokrytí 21%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 64%

zobrazit mapu
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) - užovka stromová [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 59 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%Vysvětlivky

i nepůvodní druh