CZ EN
HLEDAT  

Mapované druhy

<< Zpátky na úvodní stránku mapování

Galerie druhů | Abecední seznam >>

Lepomis gibbosus - slunečnice pestrá

Lepomis gibbosus - slunečnice pestrá

Autor: Milan Nejezchleba

Rhodeus amarus - hořavka hořká

Rhodeus amarus - hořavka hořká

Autor: Milan Nejezchleba

Lota lota - mník jednovousý

Lota lota - mník jednovousý

Autor: Jan Ševčík

Actinopterygii Klein, 1885 - paprskoploutví

Centrarchidae Bleeker, 1859 - okounkovití

zobrazit mapu
Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) - slunečnice pestrá i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 20 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

Cobitidae Fitzinger, 1832 - sekavcovití

zobrazit mapu
Cobitis Linnaeus, 1758 - sekavec [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 7 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 4%

zobrazit mapu
Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) - piskoř pruhovaný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 6 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

Cottidae Bonaparte, 1831 - vrankovití

zobrazit mapu
Cottus gobio Linnaeus, 1758 - vranka obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 42%

zobrazit mapu
Cottus poecilopus Heckel, 1836 - vranka pruhoploutvá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

Cyprinidae Rafinesque, 1815 - kaprovití

zobrazit mapu
Carassius Nilsson, 1832 - karas [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 1%

zobrazit mapu
Carassius carassius (Linnaeus, 1758) - karas obecný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 15%

Nepůvodní druh
zobrazit mapu
Carassius gibelio (Bloch, 1782) - karas stříbřitý i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 18 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 17%

zobrazit mapu
Alburnoides bipunctatus (Bloch, 1782) - ouklejka pruhovaná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

zobrazit mapu
Aspius aspius (Linnaeus, 1758) - bolen dravý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 7%

zobrazit mapu
Barbus barbus (Linnaeus, 1758) - parma obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 11%

zobrazit mapu
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758) - ostroretka stěhovavá [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 9%

zobrazit mapu
Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) - slunka obecná [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 10%

zobrazit mapu
Leuciscus idus (Linnaeus, 1758) - jelec jesen [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

zobrazit mapu
Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) - střevle potoční [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 5 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 28%

zobrazit mapu
Rhodeus amarus (Bloch, 1782) - hořavka hořká [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 1 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 12%

zobrazit mapu
Vimba vimba (Linnaeus, 1758) - podoustev říční [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 4 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 5%

Nepůvodní druh
zobrazit mapu
Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) - střevlička východní i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 13 (pokrytí 3%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 28%

Gasterosteidae Bonaparte, 1831 - koljuškovití

zobrazit mapu
Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 - koljuška tříostná i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 10 (pokrytí 2%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 3%

Ictaluridae Gill, 1861 - sumečkovití

zobrazit mapu
Ameiurus nebulosus (Lesueur, 1819) - sumeček americký i [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 54 (pokrytí 6%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 8%

Lotidae Bonaparte, 1837 - mníkovití

zobrazit mapu
Lota lota (Linnaeus, 1758) - mník jednovousý [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 2 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 13%

Salmonidae Latreille, 1825 - lososovití

zobrazit mapu
Salmo salar Linnaeus, 1758 - losos obecný [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 0
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 2%

zobrazit mapu
Thymallus thymallus (Linnaeus, 1758) - lipan podhorní [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 3 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 19%

Petromyzontidae Bonaparte, 1831 - mihulovití

zobrazit mapu
Lampetra planeri (Bloch, 1784) - mihule potoční [Přidat pozorování]

Počet záznamů v BioLibu: 6 (pokrytí 1%)
Pokrytí celkové mapy výskytu v ČR: 30%Vysvětlivky

i nepůvodní druh