CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů - detail pozorování

Záznam 50166

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - nosorožík kapucínek
Při udávání pozorování tohoto druhu bychom uvítali, pokud by pozorovatel mohl udat typ povrchu krovek pro rozeznání poddruhu (zcela netečkovaný - jemně tečkovaný), v poznámce pak okolnosti nálezu (pokud je nalezen přímo v biotopu či v blízkosti pravděpodobného biotopu, nálezy na městském chodníku ukazují nejpravděpodobněji na vývoj v kompostech starých zahrad, mělo by být zaznamenáno, zda je v okolí pravděpodobnost takového biotopu).Vlevo hustě tečkované krovky poddruhu Oryctes nasicornis ondrejanus, vpravo hladké krovky O. n. holdhausi

Počet exemplářů: 4

Autor záznamu: Machálek

Údaje o místu pozorování

Kvadrát: 5754

Obec (katastrální území): Lysá nad Labem

Okres: Nymburk

Mapa rozšíření >>

Datum pozorování

4. duben 2021

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře