CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů - detail pozorování

Záznam 50026

Geastrum pouzarii V.J. Staněk - hvězdovka Pouzarova

Počet exemplářů: skupinky, jedna po devíti, jedna po sedmi, jedna p

Autor záznamu: Pavla Přikrylová

Údaje o místu pozorování

Kvadrát: 5952

U tohoto záznamu bylo skryto přesné zobrazení lokality a data pozorování.

Okres: Hlavní město Praha

Mapa rozšíření >>

Datum pozorování

2021

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře