CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů - detail pozorování

Záznam 40482

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - nosorožík kapucínek

Při udávání pozorování tohoto druhu bychom uvítali, pokud by pozorovatel mohl udat typ povrchu krovek pro rozeznání poddruhu (zcela netečkovaný - jemně tečkovaný), v poznámce pak okolnosti nálezu (pokud je nalezen přímo v biotopu či v blízkosti pravděpodobného biotopu, nálezy na městském chodníku ukazují nejpravděpodobněji na vývoj v kompostech starých zahrad, mělo by být zaznamenáno, zda je v okolí pravděpodobnost takového biotopu).Vlevo hustě tečkované krovky poddruhu Oryctes nasicornis ondrejanus, vpravo hladké krovky O. n. holdhausi

Počet exemplářů: 1

Přejetá samička na lesní cestě

Autor záznamu: Jakub Pátek

Údaje o místu pozorování

Kvadrát: 7266

Obec (katastrální území): Valtice

Okres: Břeclav

Mapa rozšíření >>

Datum pozorování

7. červen 2019