CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů - detail pozorování

Záznam 40237

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - mlok skvrnitý, salamadr salamadra

Počet exemplářů: 3

pozorování třech jedinců v larválním stadiu avšak už bez viditelnych žaber ve studánce (jednoho z pramenů potoka)... Podle mého usudku se jedná o dost pozdní pozorování takto malých a nedovyvinutých jedinců..

Autor záznamu: Adam Žídek

Údaje o místu pozorování

Kvadrát: 6155

Lokalita: studánka na červené turistické stezce asi 30 metru v kopci nad vesnicí Ledečko

Obec (katastrální území): Ledečko

Okres: Kutná Hora

Mapa rozšíření >>

Datum pozorování

24. září 2019