CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů - detail pozorování

Záznam 38549

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý

Počet exemplářů: 4

subadultní

Autor záznamu: Andrej Funk

Údaje o místu pozorování

Kvadrát: 5951b

Lokalita: tůň u revitalizovaného úseku Řepského potoka, okraj sídliště Řepy

Obec (katastrální území): Praha 17

Okres: Hlavní město Praha

Mapa rozšíření >>

Datum pozorování

14. květen 2019