CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů - detail pozorování

Záznam 38510

Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná

Počet exemplářů: snůška vajíček

Autor záznamu: Andrej Funk

Údaje o místu pozorování

Kvadrát: 5952b

Lokalita: Botanická zahrada UK Na Slupi - nádrže venkovní expozice vodních a mokřadních rostlin

Obec (katastrální území): Praha 2

Okres: Hlavní město Praha

Mapa rozšíření >>

Datum pozorování

6. květen 2019