CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů - detail pozorování

Záznam 38031

Oryctes nasicornis ondrejanus Minck, 1916
Při udávání pozorování tohoto druhu bychom uvítali, pokud by pozorovatel mohl udat typ povrchu krovek pro rozeznání poddruhu (zcela netečkovaný - jemně tečkovaný), v poznámce pak okolnosti nálezu (pokud je nalezen přímo v biotopu či v blízkosti pravděpodobného biotopu, nálezy na městském chodníku ukazují nejpravděpodobněji na vývoj v kompostech starých zahrad, mělo by být zaznamenáno, zda je v okolí pravděpodobnost takového biotopu).Vlevo hustě tečkované krovky poddruhu Oryctes nasicornis ondrejanus, vpravo hladké krovky O. n. holdhausi

Počet exemplářů: 1

V rámci průzkumu PP Zámecký park Opočno jsem objevil velké množství larev nosorožíka v hromadě listí, která se tam dává každý rok s dalším shrabaným brajglem. Mimo to v kupě bylo i několik torz a krovek, potvrzujících uvedený poddruh. Larvy jsem objevil ještě v hromadě starých pilin s kůrou v rámci parku.

Autor záznamu: Jaroslav Resl

Údaje o místu pozorování

Kvadrát: 5762b

Lokalita: PP Zámecký park Opočno u zdi parku velká hromada mnohaletého starého listí. Dál pod hrází dolního rybníka v kupě pilin s kůrou mnoho larev.

Obec (katastrální území): Opočno

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Mapa rozšíření >>

Datum pozorování

2. duben 2019