CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů - detail pozorování

Záznam 38027

Oryctes nasicornis ondrejanus Minck, 1916
Při udávání pozorování tohoto druhu bychom uvítali, pokud by pozorovatel mohl udat typ povrchu krovek pro rozeznání poddruhu (zcela netečkovaný - jemně tečkovaný), v poznámce pak okolnosti nálezu (pokud je nalezen přímo v biotopu či v blízkosti pravděpodobného biotopu, nálezy na městském chodníku ukazují nejpravděpodobněji na vývoj v kompostech starých zahrad, mělo by být zaznamenáno, zda je v okolí pravděpodobnost takového biotopu).Vlevo hustě tečkované krovky poddruhu Oryctes nasicornis ondrejanus, vpravo hladké krovky O. n. holdhausi

Počet exemplářů: mnoho

Jedná se o staré pozorování a dokladové kusy jsou uloženy v moji sbírce. Nález uvádím, protože v tomto roce se nedaleko v PP Opočenský park provádí inventarizační průzkum zaměřený mimo jiné i na tento druh, který jsem před pár dny potvrdil.

Autor záznamu: Jaroslav Resl

Údaje o místu pozorování

Kvadrát: 5762b

Lokalita: Pila za nádražím v Opočně. Stovky kusů v hromadách starých pilin a kůry.

Obec (katastrální území): Opočno

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Mapa rozšíření >>

Datum pozorování

5. červenec 1977