CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů - detail pozorování

Záznam 31984

Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný

Počet exemplářů: 5

Minimálně 5 dospělců ve vodě, ráno, část hladiny je nepřehlená usazeninami - letos jsem je zde zaznamenal prvně, protože je zde tradiční problém s dostatečnou úrovní vody. I když jsem více než před měsícem odtok částečně ucpal a hladina se o něco zvýšila, brzy byl někým odtok vyčistěn a voda skoro prázdným jezírkem jen protékala. Nyní se odtok částečně ucpal listím a jinými usazeninami po deštích a hladina se částečně zvýšila, dostatečně pro aktivitu čolků. Podobné opakované kolísání však čolkům k reprodukci nesvědčí, myslím, že k reálnému vývoji larev zde už řadu let nedochází, i když zde čolci jsou kontinuálně minimálně od 80. let a vzhledem k historii jezírka a parku lze předpokládat reliktní výskyt (viz předchozí záznamy z několika minulých let).

Autor záznamu: Andrej Funk

Údaje o místu pozorování

Kvadrát: 5952b

Lokalita: jezírko v parku Jezerka

Obec (katastrální území): Praha 4

Okres: Hlavní město Praha

Mapa rozšíření >>

Datum pozorování

16. květen 2017