CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů - detail pozorování

Záznam 31973

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý

Počet exemplářů: hlasy několika jedinců

podvečer

Autor záznamu: Andrej Funk

Údaje o místu pozorování

Kvadrát: 5852d

Lokalita: rybníčky Stromovka, PP Královská obora

Obec (katastrální území): Praha 6

Okres: Hlavní město Praha

Mapa rozšíření >>

Datum pozorování

12. květen 2017