CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů - detail pozorování

Záznam 20320

Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) - hlemýžď kropenatý

Počet exemplářů: 1-30

Informace o pozorování umísťuji navzdory tomu, že se nejedná o mapovaný druh, protože si nejsem jist původností druhu
Hlemýždě s typickou kresbou (světlé a tmavé roztřepené skvrny či pruhy, ojedinělá u každého jedince a nepříliš v souladu se závity ulity) na ulitě o velikosti blízké té hlemýžďů zahradních, rozhodně to byli plži s robustními ulitami, jsem nacházel zhruba v počtech 1-30, ale číslo je to jen orientační. Nejsem si jistý, zda-li jsem je fotografoval, digitální fotoaparát a potřebný zoom mám teprve krátce a ve fotografiích nemám pořádek. Během hojných dešťů 2002 nebyla nouze o pozorování plžů vůbec.
Od roku 2002, kdy jsem jsem učinil nejvýznamnější pozorování jsem je nacházel při každém delším pobytu a v hojnějších počtech než kdy dříve. Dříve jsem s rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými stěží nalezl jednoho nebo dva i po měsíci a déle trvalého pobytu.
Vyjma deštivých období je těžké tyto plže nalézt. Nezdá se, že by po zvýšení počtu jejich stav klesal nebo vzrůstal, jsou vzácnější než Páskovky, Plzáci či Hlemýždi zahradní. Nejsou-li původní, pravděpodobně mohli být zavlečeni kýmkoliv z místních npř., při nakupování stromků a dalších rostlin z různých zdrojů včetně zahraničních nebo z pobytů mimo Českou republiku.

Autor záznamu: Holec

Údaje o místu pozorování

Lokalita: 1.Na vlastní zahradě, kde se nachází stráň orientovaná na jih, jsem často nacházel tyto plže, buď zapouzdřené-přilepené k podkladu v podobě tamější dřevité vegetace a kamenů nebo po dešti. Dále byli sporadicky přítomní v části zahrady, kterou využíváme k pěstování užitkových plodin a v blízkosti chaty je objevil můj otec při práci v záhonku okrasných rostlin.
2.Ojedinělé nálezy uhynulých jedinců na silnici ve Velkém Újezdě a Chorušicích.
3.Na konci obce směrem k městu Mšeno i dále mimo obec tímto směrem, kde jsou pískovcové skály
4.Na mýtině v lese mezi Velkým Újezdem a Chorušicemi, kde přes velkou rozlohu jsem náhodou
5.Na louce, přesně naproti zahradě mé rodiny, nad strání s břízkami, kde jsem byl na procházce se svým otcem asi roku 1999 nebo dříve a našli jsme dva zvláštní šneky, ale určili jsme je až později.
Přesné souřadnice mohu poskytnout dodatečně.

Obec (katastrální území): Chorušice-Velký Újezd

Okres: Mělník

Mapa rozšíření >>

Datum pozorování

červenec 1999

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře