CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů - detail pozorování

Záznam 14400

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758) - nosorožík kapucínek
Při udávání pozorování tohoto druhu bychom uvítali, pokud by pozorovatel mohl udat typ povrchu krovek pro rozeznání poddruhu (zcela netečkovaný - jemně tečkovaný), v poznámce pak okolnosti nálezu (pokud je nalezen přímo v biotopu či v blízkosti pravděpodobného biotopu, nálezy na městském chodníku ukazují nejpravděpodobněji na vývoj v kompostech starých zahrad, mělo by být zaznamenáno, zda je v okolí pravděpodobnost takového biotopu).Vlevo hustě tečkované krovky poddruhu Oryctes nasicornis ondrejanus, vpravo hladké krovky O. n. holdhausi

Počet exemplářů: 10

Autor záznamu: Jiří Rejl

Stav záznamu: Zpracováno (Karel Chobot, 16.11.2012 12:36:15)

Údaje o místu pozorování

Kvadrát: 5563

U tohoto záznamu bylo skryto přesné zobrazení lokality a data pozorování.

Okres: Náchod

Mapa rozšíření >>

Datum pozorování

2011