CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů - detail pozorování

Záznam 13481

Eresus moravicus Řezáč in Řezáč, Pekár & Johannesen, 2008 - stepník moravský

Počet exemplářů: 4

na exkurzi s PřF v NP Podyjí

Autor záznamu: Jan Kubát

Stav záznamu: Zpracováno (Milan Řezáč, 22.08.2012 13:37:34)

Údaje o místu pozorování

Kvadrát: 7161

Lokalita: nad vinicí Šobes

Obec (katastrální území): Havraníky

Mapa rozšíření >>

Datum pozorování

12. květen 2012