CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (18026 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 81 až 100 z 712  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ...  36
Obrázky
Záznam 37652 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
23.01.2019, Libor Laža

9. září 2018, Černčice, rybník Kacíř, Náchod, 5662d

Obrázky
Záznam 37648 - Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) - vážka žíhaná
23.01.2019, Libor Laža

6. září 2018, Bačetín, Bačetínský potok, Rychnov nad Kněžnou, 5663c

Obrázky
Záznam 37647 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
23.01.2019, Libor Laža

6. září 2018, Bačetín, Bačetínský potok, Rychnov nad Kněžnou, 5663c

Obrázky
Záznam 37646 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
23.01.2019, Libor Laža

6. září 2018, Bačetín, Bačetínský potok, Rychnov nad Kněžnou, 5663c

Obrázky
Záznam 37645 - Aeshna mixta Latreille, 1805 - šídlo pestré
23.01.2019, Libor Laža

6. září 2018, Bačetín, Bačetínský potok, Rychnov nad Kněžnou, 5663c

Obrázky
Záznam 37644 - Aeshna cyanea (O. F. Müller, 1764) - šídlo modré
23.01.2019, Libor Laža

6. září 2018, Bačetín, Bačetínský potok, Rychnov nad Kněžnou, 5663c

Obrázky
Záznam 37643 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
23.01.2019, Libor Laža

6. září 2018, Bačetín, Bačetínský potok, Rychnov nad Kněžnou, 5663c

Obrázky
Záznam 37642 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
23.01.2019, Libor Laža

6. září 2018, Bačetín, Bačetínský potok, Rychnov nad Kněžnou, 5663c

Obrázky
Záznam 37632 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
21.01.2019, Libor Laža

18. srpen 2018, Strážnice, řeka Velička a Baťův kanál, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 37631 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
21.01.2019, Libor Laža

18. srpen 2018, Strážnice, řeka Velička a Baťův kanál, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 37630 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
21.01.2019, Libor Laža

18. srpen 2018, Strážnice, řeka Velička a Baťův kanál, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 37629 - Sympetrum meridionale (Sélys, 1841) - vážka jižní
21.01.2019, Libor Laža

21. srpen 2018, Strážnice, řeka Velička, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 37628 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
21.01.2019, Libor Laža

21. srpen 2018, Strážnice, řeka Velička, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 37627 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
21.01.2019, Libor Laža

21. srpen 2018, Strážnice, řeka Velička, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 37626 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
21.01.2019, Libor Laža

20. srpen 2018, Strážnice, PP Osypané břehy, Hodonín, 7069d

Obrázky
Záznam 37625 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
21.01.2019, Libor Laža

19. srpen 2018, Ostrožská Nová Ves, jezera západ, Uherské Hradiště, 6970c

Obrázky
Záznam 37624 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
21.01.2019, Libor Laža

19. srpen 2018, Ostrožská Nová Ves, jezera západ, Uherské Hradiště, 6970c

Obrázky
Záznam 37623 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
21.01.2019, Libor Laža

19. srpen 2018, Ostrožská Nová Ves, jezera západ, Uherské Hradiště, 6970c

Obrázky
Záznam 37622 - Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) - vážka červená
21.01.2019, Libor Laža

19. srpen 2018, Ostrožská Nová Ves, jezera východ, Uherské Hradiště, 6970d

Obrázky
Záznam 37621 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
21.01.2019, Libor Laža

19. srpen 2018, Ostrožská Nová Ves, jezera východ, Uherské Hradiště, 6970d

Záznam 81 až 100 z 712  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ...  36

Nastavení

nebo zadejte nový text