CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (17638 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 81 až 100 z 655  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ...  33
Obrázky
Záznam 37038 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 37037 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
25.10.2018, Libor Laža

15. červenec 2018, Hradec Králové, PP Na PLachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 37036 - Aeshna affinis Vander Linden, 1820 - šídlo rákosní
25.10.2018, Libor Laža

15. červenec 2018, Hradec Králové, PP Na PLachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 37035 - Lestes virens (Charpentier, 1825) - šídlatka zelená
25.10.2018, Libor Laža

15. červenec 2018, Hradec Králové, PP Na PLachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 37034 - Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá
25.10.2018, Libor Laža

15. červenec 2018, Hradec Králové, PP Na PLachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 37033 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
25.10.2018, Libor Laža

15. červenec 2018, Hradec Králové, PP Na PLachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 37032 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
25.10.2018, Libor Laža

15. červenec 2018, Hradec Králové, PP Na PLachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 37031 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
25.10.2018, Libor Laža

15. červenec 2018, Hradec Králové, PP Na PLachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 37030 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
25.10.2018, Libor Laža

15. červenec 2018, Hradec Králové, PP Na PLachtě, 5861a

Obrázky
Záznam 37027 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
24.10.2018, Jana Plajdičková

6. červen 2017, Rynoltice, rybníky, Liberec, 5254b

Obrázky
Záznam 37026 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
24.10.2018, Jana Plajdičková

29. červenec 2017, Řečany nad Labem, rybník Pastouška, Pardubice, 5958d

Obrázky
Záznam 37025 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
23.10.2018, Libor Laža

8. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37024 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
23.10.2018, Libor Laža

13. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37023 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
23.10.2018, Libor Laža

13. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37022 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
23.10.2018, Libor Laža

13. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37021 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
23.10.2018, Libor Laža

13. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37020 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
23.10.2018, Libor Laža

13. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37019 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
23.10.2018, Libor Laža

13. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37018 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
23.10.2018, Libor Laža

8. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37017 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
23.10.2018, Libor Laža

8. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Záznam 81 až 100 z 655  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ...  33

Nastavení

nebo zadejte nový text