CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (17638 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 61 až 80 z 655  
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ...  33
Obrázky
Záznam 37058 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
25.10.2018, Libor Laža

7. červenec 2018, Provodov, Provodov-Šonov, vodní nádrž Rozkoš, Náchod, 5662b

Obrázky
Záznam 37057 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
25.10.2018, Libor Laža

7. červenec 2018, Provodov, Provodov-Šonov, vodní nádrž Rozkoš, Náchod, 5662b

Obrázky
Záznam 37056 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
25.10.2018, Libor Laža

7. červenec 2018, Provodov, Provodov-Šonov, vodní nádrž Rozkoš, Náchod, 5662b

Obrázky
Záznam 37055 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
25.10.2018, Libor Laža

7. červenec 2018, Provodov, Provodov-Šonov, vodní nádrž Rozkoš, Náchod, 5662b

Obrázky
Záznam 37054 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
25.10.2018, Libor Laža

14. červenec 2018, Očelice, rybník Podjem, Rychnov nad Kněžnou, 5762c

Obrázky
Záznam 37053 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
25.10.2018, Libor Laža

14. červenec 2018, Očelice, rybník Podjem, Rychnov nad Kněžnou, 5762c

Obrázky
Záznam 37052 - Libellula depressa Linnaeus, 1758 - vážka ploská
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Starý Ples, Jaroměř, řeka Stará Metuje, Náchod, 5661d

Obrázky
Záznam 37051 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Starý Ples, Jaroměř, řeka Stará Metuje, Náchod, 5661d

Obrázky
Záznam 37050 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Starý Ples, Jaroměř, řeka Stará Metuje, Náchod, 5661d

Obrázky
Záznam 37049 - Lestes dryas Kirby, 1890 - šídlatka tmavá
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Starý Ples, Jaroměř, řeka Stará Metuje, Náchod, 5661d

Obrázky
Záznam 37048 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Starý Ples, Jaroměř, řeka Stará Metuje, Náchod, 5661d

Obrázky
Záznam 37047 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Starý Ples, Jaroměř, řeka Stará Metuje, Náchod, 5661d

Obrázky
Záznam 37046 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Starý Ples, Jaroměř, řeka Stará Metuje, Náchod, 5661d

Obrázky
Záznam 37045 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Starý Ples, Jaroměř, řeka Stará Metuje, Náchod, 5661d

Obrázky
Záznam 37044 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Starý Ples, Jaroměř, řeka Stará Metuje, Náchod, 5661d

Obrázky
Záznam 37043 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Starý Ples, Jaroměř, řeka Stará Metuje, Náchod, 5661d

Obrázky
Záznam 37042 - Orthetrum albistylum (Sélys, 1848) - vážka bělořitná
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 37041 - Anax imperator Leach, 1815 - šídlo královské
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 37040 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Obrázky
Záznam 37039 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
25.10.2018, Libor Laža

5. červenec 2018, Králova Lhota, rybník Závěšťák, Rychnov nad Kněžnou, 5761b

Záznam 61 až 80 z 655  
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ...  33

Nastavení

nebo zadejte nový text