CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (17638 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 41 až 60 z 655  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  33
Obrázky
Záznam 37082 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
27.10.2018, Jana Plajdičková

11. červen 2016, Lvová, Jablonné v Podještědí, u cyklostezky, Liberec, 5254b

Obrázky
Záznam 37081 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
27.10.2018, Jana Plajdičková

11. červen 2016, Lvová, Jablonné v Podještědí, u cyklostezky, Liberec, 5254b

Obrázky
Záznam 37078 - Atypus affinis Eichwald, 1830 - sklípkánek hnědý
27.10.2018, Jana Plajdičková

27. říjen 2018, Rynoltice, silnice u Polesí, Liberec, 5254b

Obrázky
Záznam 37076 - Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) - motýlice obecná
27.10.2018, Pavel Mitro

5. srpen 2017, Kačice, Kačice, lávka přes říčku Loděnici, poblíž fotbalového hřiště, Kladno, 5849b

Obrázky
Záznam 37074 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
27.10.2018, Jana Plajdičková

11. červen 2016, Rynoltice, u cyklostezky, Liberec, 5254b

Obrázky
Záznam 37073 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
26.10.2018, Jana Plajdičková

11. červen 2016, Rynoltice, u cyklostezky, Liberec, 5254b

Obrázky
Záznam 37072 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
25.10.2018, Libor Laža

14. červenec 2018, Štěpánovsko, Týniště nad Orlicí, PP Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 37071 - Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) - šídlatka velká
25.10.2018, Libor Laža

14. červenec 2018, Štěpánovsko, Týniště nad Orlicí, PP Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 37070 - Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) - šidélko znamenané
25.10.2018, Libor Laža

14. červenec 2018, Štěpánovsko, Týniště nad Orlicí, PP Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 37069 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
25.10.2018, Libor Laža

14. červenec 2018, Štěpánovsko, Týniště nad Orlicí, PP Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 37068 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
25.10.2018, Libor Laža

14. červenec 2018, Štěpánovsko, Týniště nad Orlicí, PP Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 37067 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
25.10.2018, Libor Laža

14. červenec 2018, Štěpánovsko, Týniště nad Orlicí, PP Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 37066 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
25.10.2018, Libor Laža

14. červenec 2018, Štěpánovsko, Týniště nad Orlicí, PP Orlice, Rychnov nad Kněžnou, 5862a

Obrázky
Záznam 37065 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
25.10.2018, Libor Laža

7. červenec 2018, Kleny, Provodov-Šonov, PR Dubno, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 37064 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
25.10.2018, Libor Laža

7. červenec 2018, Kleny, Provodov-Šonov, PR Dubno, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 37063 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
25.10.2018, Libor Laža

7. červenec 2018, Kleny, Provodov-Šonov, PR Dubno, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 37062 - Lestes barbarus (Fabricius, 1798) - šídlatka brvnatá
25.10.2018, Libor Laža

7. červenec 2018, Kleny, Provodov-Šonov, PR Dubno, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 37061 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
25.10.2018, Libor Laža

7. červenec 2018, Kleny, Provodov-Šonov, PR Dubno, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 37060 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
25.10.2018, Libor Laža

7. červenec 2018, Kleny, Provodov-Šonov, PR Dubno, Náchod, 5562c

Obrázky
Záznam 37059 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
25.10.2018, Libor Laža

7. červenec 2018, Provodov, Provodov-Šonov, vodní nádrž Rozkoš, Náchod, 5662b

Záznam 41 až 60 z 655  
1 2 [3] 4 5 6 7 8 ...  33

Nastavení

nebo zadejte nový text