CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (20793 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

 
Záznam 381 až 387 z 387  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]
Záznam 10472 - Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová
28.05.2011, Jan Zima

27. květen 2011, Planá nad Lužnicí, les Kamenný, Tábor, 6654

Záznam 9812 - Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - páskovka keřová
12.12.2010, Radomír Dohnal

10. srpen 2010, Hodonín, okraj výslunných zamokřených křovin za silnicí první třídy, 7168bc

Záznam 9679 - NosorožíK
01.11.2010, Kvapil Kamil

2010, Mladá Boleslav

Obrázky
Záznam 8803 - Lymnaea stagnalis
03.07.2010, Karel Randák

6. červen 2010, Liberec, Opičárna - soustava mokřadů, 5256ac

Záznam 8743 - Cerambyx cerdo
24.06.2010, Jan Zima

10. červen 2010, Hluboká nad Vltavou, převážně dubová alej podél cyklostezky u Podskalské louky, vedoucí do Bavorovic, České Budějovice, 6952

Obrázky
Záznam 8006 - Planorbarius corneus
10.04.2010, Karel Randák

8. duben 2010, Liberec, Mokřada u místního letiště, uzemí zvané Opičárna., 5256ac

Obrázky
Záznam 5637 - Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 - majka obecná
12.04.2009, Jan Richtr

2009, Svitavy, 6364

 
Záznam 381 až 387 z 387  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20]

Nastavení

nebo zadejte nový text