CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Mapování výskytu bezobratlých probíhá ve spolupráci s AOPK ČR. Na mapování motýlů se dále podílí Entomologický ústav AV ČR. Předmětem mapování jsou vybrané druhy pozoruhodné z hlediska svého rozšíření, od ohrožených a vzácných (tesařík alpský, pijavka lékařská a mnohé další), ohrožených dle litery zákona (zlatohlávek tmavý či roháč obecný), málo známých (krtonožka obecná) či invazních (slunéčko Harmonia axyridis, krab říční, medúzka sladkovodní, invazní druhy raků) - viz mapované druhy a jejich galerie.

Pokud je to možné, přiložte k Vašemu pozorování fotografie. U pavouků pomůže k určení fotografie jejich břišní strany.

Související články: Řezáč M.: Mapování výskytu vybraných pavoukovců, Chobot K.: Mapování nosorožíka kapucínka, Horák J.: Mapování modráska hořcového

Přidávejte prosím pouze pozorování mapovaných druhů. Jiná pozorování budou z mapování vyřazena.

Vaše dotazy se pokusíme zodpovědět v diskuzní místnosti, kde můžete případně i hlásit pozorování bez nutnosti registrace. Pro usnadnění práce správcům mapování však doporučujeme používat standardní formulář pro hlášení výskytu.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Měkkýši (Mollusca) - mlži, plži Korýši (Crustacea) - raci, krabi, žábronožky, listonozi Pavoukovci (Arachnida) - pavouci, sekáči Polokřídlí (Hemiptera) - ploštice atp. Rovnokřídlý hmyz (Orthoptera) a kudlanky (Mantodea) Vážky (Odonata) Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) - žahalky, drvodělky, žlabatky Brouci (Coleoptera) Motýli Ostatní bezobratlí - síťokřídlý hmyz (Neuroptera), žahavci (Cnidaria), mechovci (Bryozoa), kroužkovci (Annelida)

Galerie druhů | Abecední seznam | Kompletní seznam >>

Přijatá data (17638 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 101 až 120 z 655  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  33
Obrázky
Záznam 37016 - Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) - šídlatka hnědá
23.10.2018, Libor Laža

8. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37015 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
23.10.2018, Libor Laža

8. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37014 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
23.10.2018, Libor Laža

8. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37013 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
23.10.2018, Libor Laža

8. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37012 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
23.10.2018, Libor Laža

8. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37011 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
23.10.2018, Libor Laža

8. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37010 - Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) - vážka rudá
23.10.2018, Libor Laža

6. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37009 - Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) - vážka obecná
23.10.2018, Libor Laža

6. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37008 - Lestes sponsa (Hansemann, 1823) - šídlatka páskovaná
23.10.2018, Libor Laža

6. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37007 - Ischnura elegans (Vander Linden, 1820) - šidélko větší
23.10.2018, Libor Laža

6. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37006 - Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) - šidélko páskované
23.10.2018, Libor Laža

6. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37005 - Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) - šidélko malé
23.10.2018, Libor Laža

6. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37004 - Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) - šidélko kroužkované
23.10.2018, Libor Laža

6. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 37003 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
23.10.2018, Libor Laža

6. červenec 2018, Dobruška, rybník Drnov, Rychnov nad Kněžnou, 5763a

Obrázky
Záznam 36997 - Platycnemis pennipes (Pallas, 1771) - šidélko brvonohé
22.10.2018, Jana Plajdičková

25. červen 2017, Brniště, Brnišťský rybník, Česká Lípa, 5254c

Obrázky
Záznam 36996 - Calopteryx splendens (Harris, 1780) - motýlice lesklá
21.10.2018, Jana Plajdičková

25. červen 2017, Brniště, Brništský´rybník, Česká Lípa, 5254c

Záznam 36992 - Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) - rak signální
21.10.2018, Ondřej Pelánek

21. říjen 2016, Netín, Netínský rybník, Žďár nad Sázavou, 6561d

Záznam 36991 - Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852) - rak signální
21.10.2018, Ondřej Pelánek

7. říjen 2018, Dolní Bory, Bory, Potok Babčka kousek nad soutokem s Oslavou, Žďár nad Sázavou, 6561d

Záznam 36988 - Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) - kudlanka nábožná
21.10.2018, Valesova

2018, Rychnov nad Kněžnou, 5865

Obrázky
Záznam 36987 - Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) - vážka černořitná
21.10.2018, Jana Plajdičková

25. červen 2017, Brniště, Brnišťský rybník, Česká Lípa, 5254c

Záznam 101 až 120 z 655  
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ...  33

Nastavení

nebo zadejte nový text