CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Obojživelníci a plazi České republiky

Správci: Martin Šandera, Lenka Jeřábková, Václav John, Zdeněk Mačát

Ve spolupráci s Martinem Šanderou z organizace HERPETA, Muzea přírody Český ráj a České herpetologické společnosti probíhá na BioLibu mapování výskytu obojživelníků a plazů České republiky. Podrobné informace najdete ve článku Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR, v článku na http://www.herp.biolib.cz nebo se obraťte na někoho ze správců tohoto mapování.

Nasbírané údaje jsou publikovány v časopise Herpetologické informace, viz. Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR na BioLibu v roce 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 (+data).

Muzeum přírody Český ráj ve spolupráci s BioLibem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou herpetologickou společností vyhlašuje soutěž "Vyfoť mě!". Vyfotografujte volně žijícího obojživelníka nebo plaza na území ČR a vyhrajte.

Na BioLibu také probíhá fotosoutěž spojená s tímto mapováním. Více informací ve článku Vyfoť mě! Fotografická soutěž a na plakátku soutěže.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Mapované druhy: Kompletní seznam | Abecední seznam | Galerie druhů

Přijatá data (8271 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 81 až 100 z 473  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ...  24
Záznam 34874 - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná
08.05.2018, Andrej Funk

6. květen 2018, Třebohostice, Škvorec, zahrada, Praha-východ, 5954c

Záznam 34873 - Triturus cristatus (Laurenti, 1768) - čolek velký
08.05.2018, Andrej Funk

6. květen 2018, Třebohostice, Škvorec, PP Lom Na Plachtě, Praha-východ, 5954c

Záznam 34872 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
08.05.2018, Andrej Funk

6. květen 2018, Třebohostice, Škvorec, PP Lom Na Plachtě, Praha-východ, 5954c

Záznam 34871 - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý
08.05.2018, Andrej Funk

5. květen 2018, Praha 10, retenční nádrž Slatina, Hlavní město Praha, 5953a

Záznam 34870 - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná
08.05.2018, Andrej Funk

5. květen 2018, Třebohostice, Škvorec, zahrada, Praha-východ, 5954c

Záznam 34865 - Triturus cristatus (Laurenti, 1768) - čolek velký
08.05.2018, Marcela Šindelářová

8. květen 2018, Semice, Písek, Zahrada, Písek, 0476c

Záznam 34864 - Triturus cristatus (Laurenti, 1768) - čolek velký
08.05.2018, Marcela Šindelářová

8. květen 2018, Semice, Písek, Zahrada, Písek, 0476c

Obrázky
Záznam 34855 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
08.05.2018, Pavel Schneider

5. květen 2018, Loučeň, Švažitá zahrada, Nymburk, 5756a

Obrázky
Záznam 34847 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
07.05.2018, Jiří Šídlo

3. květen 2018, Svojetice, Louky k Tehovským hranicím , vodoteč Mnichovka., Praha-východ, 6054a

Obrázky
Záznam 34846 - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná
07.05.2018, Jiri Moos

6. květen 2018, Vyžlovka, Skalka u chaty ve Vyzlovce., Praha-východ, 6054b

Záznam 34844 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - mlok skvrnitý
06.05.2018, Alexandr Petrželka

6. květen 2018, Libušín, Tekoucí neregulovaný potok ve smíšeném listnatém lese (buk, bříza, jasan, bez výrazného bylinného porostu) obtéká jižní úpatí zarostlé haldy bývalého dolu Max v Libušíně u Kladna. Lokalita jen několik metrů od frekventované pěšiny, cca 150 m od ústí potůčku do Libušínského jezírka., Kladno, 5650d

Obrázky
Záznam 34843 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
06.05.2018, Stanislav Rada

1. květen 2018, Tisá, rybník Kačák, Ústí nad Labem, 5250a

Obrázky
Záznam 34842 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
06.05.2018, Stanislav Rada

2. květen 2018, Tisá, osada Ostrov, Ústí nad Labem, 5150c

Obrázky
Záznam 34838 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - užovka obojková
05.05.2018, Jiří Šafránek

5. květen 2018, Nedvězí, Olomouc, Obec, Olomouc, 6168a

Záznam 34828 - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná
05.05.2018, Ondřej Míl

2018, Břeclav, 7266

Obrázky
Záznam 34827 - Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) - skokan zelený
05.05.2018, Ondřej Míl

2018, Břeclav, 7266

Obrázky
Záznam 34825 - Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - rosnička zelená
05.05.2018, Ondřej Míl

2018, Břeclav, 7266

Záznam 34824 - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná
05.05.2018, Ondřej Míl

2018, Břeclav, 7266

Záznam 34819 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
04.05.2018, Michal Hykel

23. duben 2018, Břeclav, 7267c

Záznam 34818 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
04.05.2018, Michal Hykel

23. duben 2018, Břeclav, 7267c

Záznam 81 až 100 z 473  
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 ...  24

Nastavení

nebo zadejte nový text