CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Obojživelníci a plazi České republiky

Správci: Martin Šandera, Lenka Jeřábková, Václav John, Zdeněk Mačát

Ve spolupráci s Martinem Šanderou z organizace HERPETA, Muzea přírody Český ráj a České herpetologické společnosti probíhá na BioLibu mapování výskytu obojživelníků a plazů České republiky. Podrobné informace najdete ve článku Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR, v článku na http://www.herp.biolib.cz nebo se obraťte na někoho ze správců tohoto mapování.

Nasbírané údaje jsou publikovány v časopise Herpetologické informace, viz. Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR na BioLibu v roce 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 (+data).

Muzeum přírody Český ráj ve spolupráci s BioLibem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou herpetologickou společností vyhlašuje soutěž "Vyfoť mě!". Vyfotografujte volně žijícího obojživelníka nebo plaza na území ČR a vyhrajte.

Na BioLibu také probíhá fotosoutěž spojená s tímto mapováním. Více informací ve článku Vyfoť mě! Fotografická soutěž a na plakátku soutěže.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Mapované druhy: Kompletní seznam | Abecední seznam | Galerie druhů

Přijatá data (8249 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 241 až 260 z 344  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18
Obrázky
Záznam 32072 - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý
27.05.2017, Karel Randák

13. květen 2017, Škrdlovice, Markytský rybník, Žďár nad Sázavou, 6361d

Obrázky
Záznam 32071 - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý
27.05.2017, Karel Randák

13. květen 2017, Škrdlovice, Žďár nad Sázavou, 6361d

Záznam 32063 - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná
25.05.2017, emil janeček

13. květen 2017, Bystřany, propadliny Nové Dvory, Teplice, 5349c

Záznam 32058 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
24.05.2017, Eduard Gajdoš

14. květen 2017, Letohrad, Ústí nad Orlicí, 5965c

Obrázky
Záznam 32042 - Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) - želva bahenní
21.05.2017, Tomáš Matucha

21. květen 2017, Zlín, Zlín, Prštné, 6771d

Záznam 32034 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
21.05.2017, Karel Randák

16. květen 2017, Jablonec nad Nisou, vlaková trať, u zastávky Milířová, 5257c

Obrázky
Záznam 32028 - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý
20.05.2017, Jiří Šafránek

19. květen 2017, Horní Moštěnice, Obecní rybník., Přerov, 6570d

Obrázky
Záznam 32026 - Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) - želva nádherná
20.05.2017, Jiří Šafránek

19. květen 2017, Horní Moštěnice, Obecní rybník., Přerov, 6570d

Obrázky
Záznam 32024 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - užovka obojková
20.05.2017, Petr Balej

20. květen 2017, Vítkovice, Ostrava, cyklostezka na pravém břehu řeky Ostravice, Ostrava-město, 6175d

Záznam 32022 - Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) - ještěrka živorodá
19.05.2017, Ondřej Boháč

8. květen 2017, Chvalčov, Tesák, Kroměříž, 6672b

Záznam 32021 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
19.05.2017, Ondřej Boháč

8. květen 2017, Chvalčov, Tesák, Kroměříž, 6672b

Obrázky
Záznam 32020 - Ichthyosaura alpestris (Laurenti, 1768) - čolek horský
19.05.2017, Ondřej Boháč

8. květen 2017, Chvalčov, Tesák, Kroměříž, 6672b

Obrázky
Záznam 32012 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
19.05.2017, Ondřej Kleger

15. květen 2017, Litomyšl-Město, Litomyšl, Svitavy, 6163b

Obrázky
Záznam 32011 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
19.05.2017, Ondřej Kleger

18. květen 2017, Litomyšl-Město, Litomyšl, Svitavy, 6163b

Obrázky
Záznam 32007 - Rana temporaria Linnaeus, 1758 - skokan hnědý
19.05.2017, Ondřej Kleger

16. květen 2017, Nedošín, Litomyšl, Nedošínský háj, Svitavy, 6163b

Obrázky
Záznam 32006 - Bufotes viridis (Laurenti, 1768) - ropucha zelená
19.05.2017, Petr Balej

14. květen 2017, Vítkovice, Ostrava, areál in-line dráhy, Ostrava-město, 6175c

Obrázky
Záznam 32005 - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná
19.05.2017, Petr Balej

12. květen 2017, Muglinov, Ostrava, ulice Křížkovského, Ostrava-město, 6175b

Záznam 32001 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
19.05.2017, Marek Hučín

18. květen 2017, Pocoucov, Třebíč, Třebíč, 6761c

Záznam 32000 - Coronella austriaca Laurenti, 1768 - užovka hladká
19.05.2017, Marek Hučín

18. květen 2017, Pocoucov, Třebíč, Třebíč, 6761c

Obrázky
Záznam 31997 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
18.05.2017, Koliáš

1. květen 2017, Křeslice, 5953c

Záznam 241 až 260 z 344  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18

Nastavení

nebo zadejte nový text