CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Obojživelníci a plazi České republiky

Správci: Martin Šandera, Lenka Jeřábková, Václav John, Zdeněk Mačát

Ve spolupráci s Martinem Šanderou z organizace HERPETA, Muzea přírody Český ráj a České herpetologické společnosti probíhá na BioLibu mapování výskytu obojživelníků a plazů České republiky. Podrobné informace najdete ve článku Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR, v článku na http://www.herp.biolib.cz nebo se obraťte na někoho ze správců tohoto mapování.

Nasbírané údaje jsou publikovány v časopise Herpetologické informace, viz. Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR na BioLibu v roce 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 (+data).

Muzeum přírody Český ráj ve spolupráci s BioLibem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou herpetologickou společností vyhlašuje soutěž "Vyfoť mě!". Vyfotografujte volně žijícího obojživelníka nebo plaza na území ČR a vyhrajte.

Na BioLibu také probíhá fotosoutěž spojená s tímto mapováním. Více informací ve článku Vyfoť mě! Fotografická soutěž a na plakátku soutěže.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Mapované druhy: Kompletní seznam | Abecední seznam | Galerie druhů

Přijatá data (8187 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 201 až 220 z 321  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17
Obrázky
Záznam 32007 - Rana temporaria Linnaeus, 1758 - skokan hnědý
19.05.2017, Ondřej Kleger

16. květen 2017, Nedošín, Litomyšl, Nedošínský háj, Svitavy, 6163b

Obrázky
Záznam 32006 - Bufotes viridis (Laurenti, 1768) - ropucha zelená
19.05.2017, Petr Balej

14. květen 2017, Vítkovice, Ostrava, areál in-line dráhy, Ostrava-město, 6175c

Obrázky
Záznam 32005 - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná
19.05.2017, Petr Balej

12. květen 2017, Muglinov, Ostrava, ulice Křížkovského, Ostrava-město, 6175b

Záznam 32001 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
19.05.2017, Marek Hučín

18. květen 2017, Pocoucov, Třebíč, Třebíč, 6761c

Záznam 32000 - Coronella austriaca Laurenti, 1768 - užovka hladká
19.05.2017, Marek Hučín

18. květen 2017, Pocoucov, Třebíč, Třebíč, 6761c

Obrázky
Záznam 31997 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
18.05.2017, Koliáš

1. květen 2017, Křeslice, 5953c

Obrázky
Záznam 31992 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
17.05.2017, Jan Richtr

17. květen 2017, Vendolí, polní cesta, Svitavy, 6264c

Záznam 31990 - Bufotes viridis (Laurenti, 1768) - ropucha zelená
17.05.2017, Tomáš Klacek

2017, Hlavní město Praha, 5951

Záznam 31989 - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý
17.05.2017, Andrej Funk

16. květen 2017, Praha 11, PP Milíčovský les a rybníky, Hlavní město Praha, 5953c

Záznam 31988 - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná
17.05.2017, Andrej Funk

16. květen 2017, Praha 11, PP Milíčovský les a rybníky, Hlavní město Praha, 5953c

Záznam 31984 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
16.05.2017, Andrej Funk

16. květen 2017, Praha 4, jezírko v parku Jezerka, Hlavní město Praha, 5952b

Záznam 31981 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
15.05.2017, Jiří Šídlo

14. květen 2017, Svojetice, V JÁMÁCH - mokřad, Praha-východ, 6054a

Záznam 31973 - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý
15.05.2017, Andrej Funk

12. květen 2017, Praha 6, rybníčky Stromovka, PP Královská obora, Hlavní město Praha, 5852d

Záznam 31972 - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý
15.05.2017, Andrej Funk

14. květen 2017, Praha 10, retenční nádrž Slatina, Dubeč, Hlavní město Praha, 5953a

Záznam 31971 - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná
15.05.2017, Andrej Funk

14. květen 2017, Praha 10, tůně v okolí retenční nádrže Slatina, Dubeč, Hlavní město Praha, 5953a

Záznam 31969 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - mlok skvrnitý
14.05.2017, martin chalupa

2017, Plzeň-sever, 6046

Záznam 31966 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
14.05.2017, Topi Pigula

10. květen 2017, Doksy, okraje obce a borovicový les, Česká Lípa, 5453b

Záznam 31965 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - užovka obojková
14.05.2017, Topi Pigula

10. květen 2017, Doksy, Máchovo jezero,, Česká Lípa, 5453b

Obrázky
Záznam 31963 - Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) - želva nádherná
14.05.2017, Hana Martiníková

14. květen 2017, Ostrava, Slepé rameno řeky Odra, Ostrava-město, 6175c

Obrázky
Záznam 31950 - Rana temporaria Linnaeus, 1758 - skokan hnědý
13.05.2017, Ondřej Kleger

13. květen 2017, Moravská Třebová, Svitavy, 6265d

Záznam 201 až 220 z 321  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17

Nastavení

nebo zadejte nový text