CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Obojživelníci a plazi České republiky

Správci: Martin Šandera, Lenka Jeřábková, Václav John, Zdeněk Mačát

Ve spolupráci s Martinem Šanderou z organizace HERPETA, Muzea přírody Český ráj a České herpetologické společnosti probíhá na BioLibu mapování výskytu obojživelníků a plazů České republiky. Podrobné informace najdete ve článku Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR, v článku na http://www.herp.biolib.cz nebo se obraťte na někoho ze správců tohoto mapování.

Nasbírané údaje jsou publikovány v časopise Herpetologické informace, viz. Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR na BioLibu v roce 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 (+data).

Muzeum přírody Český ráj ve spolupráci s BioLibem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou herpetologickou společností vyhlašuje soutěž "Vyfoť mě!". Vyfotografujte volně žijícího obojživelníka nebo plaza na území ČR a vyhrajte.

Na BioLibu také probíhá fotosoutěž spojená s tímto mapováním. Více informací ve článku Vyfoť mě! Fotografická soutěž a na plakátku soutěže.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Mapované druhy: Kompletní seznam | Abecední seznam | Galerie druhů

Přijatá data (8249 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 21 až 40 z 344  
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Obrázky
Záznam 34573 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - mlok skvrnitý
15.04.2018, Ondřej Kleger

13. duben 2018, Boršov, Moravská Třebová, Svitavy, 6265c

Záznam 34569 - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý
15.04.2018, Andrej Funk

14. duben 2018, Praha 10, tůň u retenční nádrže Slatina, Hlavní město Praha, 5953a

Obrázky
Záznam 34568 - Rana temporaria Linnaeus, 1758 - skokan hnědý
14.04.2018, Luboš Švarc

12. duben 2018, Kamenné Zboží, Nymburk, 5856a

Záznam 34567 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
14.04.2018, Luboš Švarc

12. duben 2018, Poděbrady, Nymburk, 5856d

Obrázky
Záznam 34566 - Rana temporaria Linnaeus, 1758 - skokan hnědý
14.04.2018, Luboš Švarc

14. duben 2018, Kostomlaty nad Labem, Nymburk, 5755d

Záznam 34565 - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná
14.04.2018, Luboš Švarc

14. duben 2018, Milovice, Ve staré jímce částečně zasypané hlínou., Nymburk, 5755c

Obrázky
Záznam 34564 - Rana dalmatina Fitzinger, 1839 - skokan štíhlý
14.04.2018, Luboš Švarc

14. duben 2018, Milovice, Nymburk, 5755c

Záznam 34560 - Lacerta viridis (Laurenti, 1768) - ještěrka zelená
13.04.2018, Andrej Funk

13. duben 2018, Praha 6, Tiché údolí, 3 dílčí lokality kolem bývalého lomu, pomezí PR Údolí Únětického potoka a PR Roztocký háj - Tiché údolí (pomezí Prahy a Středočeského kraje), Hlavní město Praha, 5852c

Záznam 34559 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - užovka obojková
13.04.2018, Andrej Funk

13. duben 2018, Únětice, Dolní rybník v Úněticích, Praha-západ, 5852c

Záznam 34558 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
13.04.2018, Andrej Funk

13. duben 2018, Únětice, Dolní rybník v Úněticích, Praha-západ, 5852c

Obrázky
Záznam 34556 - Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) - mlok skvrnitý
13.04.2018, Daniel Benák

13. duben 2018, Brandýs nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, 6063b

Záznam 34555 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
12.04.2018, Adéla Kamenská

12. duben 2018, Vyšný, Český Krumlov, NPR Vyšenské kopce, Český Krumlov, 7151d

Záznam 34551 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
12.04.2018, Andrej Funk

12. duben 2018, Praha 2, Botanická zahrada UK Na Slupi, jezírko u skleníku, Hlavní město Praha, 5952b

Záznam 34550 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
12.04.2018, Andrej Funk

12. duben 2018, Praha 2, Botanická zahrada UK Na Slupi - jedna z nádrží expozice vodních rostlin, Hlavní město Praha, 5952b

Obrázky
Záznam 34540 - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná
11.04.2018, Luboš Švarc

11. duben 2018, Nymburk, 5856a

Obrázky
Záznam 34539 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
11.04.2018, Luboš Švarc

11. duben 2018, Chudíř, Mladá Boleslav, 5655d

Záznam 34538 - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná
11.04.2018, Luboš Švarc

11. duben 2018, Chudíř, Vrbičkový rybník, Mladá Boleslav, 5655d

Obrázky
Záznam 34537 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
11.04.2018, Luboš Švarc

11. duben 2018, Chudíř, Nový rybník, Mladá Boleslav, 5656c

Obrázky
Záznam 34536 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
10.04.2018, Jan Richtr

9. duben 2018, Hradec nad Svitavou, Svitavy, 6364b

Záznam 34534 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
10.04.2018, Andrej Funk

10. duben 2018, Praha 2, Botanická zahrada UK Na Slupi, jezírko u skleníku, Hlavní město Praha, 5952b

Záznam 21 až 40 z 344  
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nastavení

nebo zadejte nový text