CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Obojživelníci a plazi České republiky

Správci: Martin Šandera, Lenka Jeřábková, Václav John, Zdeněk Mačát

Ve spolupráci s Martinem Šanderou z organizace HERPETA, Muzea přírody Český ráj a České herpetologické společnosti probíhá na BioLibu mapování výskytu obojživelníků a plazů České republiky. Podrobné informace najdete ve článku Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR, v článku na http://www.herp.biolib.cz nebo se obraťte na někoho ze správců tohoto mapování.

Nasbírané údaje jsou publikovány v časopise Herpetologické informace, viz. Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR na BioLibu v roce 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 (+data).

Muzeum přírody Český ráj ve spolupráci s BioLibem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou herpetologickou společností vyhlašuje soutěž "Vyfoť mě!". Vyfotografujte volně žijícího obojživelníka nebo plaza na území ČR a vyhrajte.

Na BioLibu také probíhá fotosoutěž spojená s tímto mapováním. Více informací ve článku Vyfoť mě! Fotografická soutěž a na plakátku soutěže.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Mapované druhy: Kompletní seznam | Abecední seznam | Galerie druhů

Přijatá data (8187 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 161 až 180 z 321  
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17
Obrázky
Záznam 32275 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
16.06.2017, Ondřej Kleger

11. červen 2017, Boršov, Moravská Třebová, Svitavy, 6265d

Záznam 32274 - Rana temporaria Linnaeus, 1758 - skokan hnědý
16.06.2017, Ondřej Kleger

11. červen 2017, Boršov, Moravská Třebová, Svitavy, 6265d

Obrázky
Záznam 32272 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
16.06.2017, Ondřej Kleger

11. červen 2017, Boršov, Moravská Třebová, Svitavy, 6265d

Obrázky
Záznam 32270 - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná
16.06.2017, Ondřej Kleger

11. červen 2017, Boršov, Moravská Třebová, Svitavy, 6265d

Záznam 32269 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - užovka obojková
16.06.2017, Ondřej Kleger

11. červen 2017, Boršov, Moravská Třebová, Svitavy, 6265d

Záznam 32261 - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná
16.06.2017, Jan Dušek

10. červen 2017, Jistebník, Český Krumlov, 7252c

Záznam 32260 - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná
16.06.2017, Jan Dušek

9. červen 2017, Všeměry, Přídolí, kemp Vltava, Český Krumlov, 7251d

Záznam 32250 - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná
14.06.2017, Dana Rymešová

14. červen 2017, Jívoví, no name rybník nad Jívovským rybníkem, Žďár nad Sázavou, 6562d

Obrázky
Záznam 32218 - Bombina variegata (Linnaeus, 1758) - kuňka žlutobřichá
12.06.2017, Roman Vrbíček

4. červenec 2016, Milovice, Soběsuky, v kaluži na lesní cestě, Kroměříž, 6770c

Obrázky
Záznam 32216 - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná
12.06.2017, Roman Vrbíček

2. duben 2017, Chropyně, kaluž podél železniční trati, Kroměříž, 6670a

Záznam 32159 - Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) - užovka stromová
03.06.2017, Petr Večeřa

26. květen 2017, Bylnice, Brumov-Bylnice, Zlín, 6974a

Obrázky
Záznam 32149 - Trachemys scripta (Thunberg in Schoepff, 1792) - želva nádherná
01.06.2017, Josef Tesař

1. červen 2017, Praha 9, Jezírko uměle vytvořené na potoce Chvalka s betonovým přepaden po směru proudu. Želva seděla na plovoucí matraci a vyhřívala se na slunci., Hlavní město Praha, 5853c

Záznam 32143 - Bufotes viridis (Laurenti, 1768) - ropucha zelená
31.05.2017, Martina Petrová

2017, Brno-město, 6865

Záznam 32138 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
29.05.2017, Tina Položijová

19. květen 2017, Praha 5, malá louka v mimoúrovňové křižovatce, po jejím kraji je veden občasný potok, kterým teče trocha vody, když není extrémní sucho. podél koryta potoka rostou stromy, hlavně akáty, bezy a mladé javory, Hlavní město Praha, 5952a

Záznam 32132 - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná
29.05.2017, Josef Tecl

19. květen 2017, Touchovice, Hřivice, Touchovice, u staré cihelny, Louny, 5748a

Záznam 32130 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
29.05.2017, Josef Tecl

28. květen 2017, Touchovice, Hřivice, Touchovice, rybník a okolí, Louny, 5648c

Záznam 32129 - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý
29.05.2017, Josef Tecl

28. květen 2017, Touchovice, Hřivice, Touchovice, v tůňce, Louny, 5648c

Záznam 32128 - Bufotes viridis (Laurenti, 1768) - ropucha zelená
29.05.2017, Josef Tecl

28. květen 2017, Touchovice, Hřivice, Touchovice, v tůňce, Louny, 5648c

Záznam 32127 - Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - rosnička zelená
29.05.2017, Josef Tecl

28. květen 2017, Touchovice, Hřivice, Touchovice, u rybníka, Louny, 5648c

Záznam 32090 - Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) - ještěrka živorodá
28.05.2017, Ondřej Kleger

28. květen 2017, Moravská Třebová, Svitavy, 6265a

Záznam 161 až 180 z 321  
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17

Nastavení

nebo zadejte nový text