CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Obojživelníci a plazi České republiky

Správci: Martin Šandera, Lenka Jeřábková, Václav John, Zdeněk Mačát

Ve spolupráci s Martinem Šanderou z organizace HERPETA, Muzea přírody Český ráj a České herpetologické společnosti probíhá na BioLibu mapování výskytu obojživelníků a plazů České republiky. Podrobné informace najdete ve článku Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR, v článku na http://www.herp.biolib.cz nebo se obraťte na někoho ze správců tohoto mapování.

Nasbírané údaje jsou publikovány v časopise Herpetologické informace, viz. Mapování výskytu obojživelníků a plazů v ČR na BioLibu v roce 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 (+data).

Muzeum přírody Český ráj ve spolupráci s BioLibem, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českou herpetologickou společností vyhlašuje soutěž "Vyfoť mě!". Vyfotografujte volně žijícího obojživelníka nebo plaza na území ČR a vyhrajte.

Na BioLibu také probíhá fotosoutěž spojená s tímto mapováním. Více informací ve článku Vyfoť mě! Fotografická soutěž a na plakátku soutěže.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Mapované druhy: Kompletní seznam | Abecední seznam | Galerie druhů

Přijatá data (8157 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

Záznam 161 až 180 z 347  
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Záznam 32333 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
20.06.2017, Daniel Koleška

6. červen 2017, Vráž u Písku, 6550d

Záznam 32332 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
20.06.2017, Daniel Koleška

6. červen 2017, Vráž u Písku, 6550d

Obrázky
Záznam 32301 - Bufotes viridis (Laurenti, 1768) - ropucha zelená
19.06.2017, Roman Vrbíček

9. červen 2017, Soběsuky, v zahradním jezírku, Kroměříž, 6770c

Obrázky
Záznam 32300 - Hyla arborea (Linnaeus, 1758) - rosnička zelená
19.06.2017, Roman Vrbíček

8. květen 2017, Soběsuky, na okraji lesa, Kroměříž, 6770c

Obrázky
Záznam 32290 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
18.06.2017, Ondřej Kleger

18. červen 2017, Boršov, Moravská Třebová, Svitavy, 6265d

Obrázky
Záznam 32289 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
18.06.2017, Ondřej Kleger

18. červen 2017, Boršov, Moravská Třebová, Svitavy, 6265d

Obrázky
Záznam 32288 - Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) - ještěrka živorodá
18.06.2017, Ondřej Kleger

18. červen 2017, Moravská Třebová, Betonárna na Hřebči, Svitavy, 6265b

Obrázky
Záznam 32279 - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná
16.06.2017, Ondřej Kleger

1. červen 2017, Litomyšl-Město, Litomyšl, Svitavy, 6163b

Obrázky
Záznam 32278 - Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) - skokan skřehotavý
16.06.2017, Ondřej Kleger

6. červen 2017, Litomyšl-Město, Litomyšl, Svitavy, 6163b

Obrázky
Záznam 32277 - Anguis fragilis Linnaeus, 1758 - slepýš křehký
16.06.2017, Ondřej Kleger

7. červen 2017, Litomyšl, 6163b

Obrázky
Záznam 32275 - Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) - čolek obecný
16.06.2017, Ondřej Kleger

11. červen 2017, Boršov, Moravská Třebová, Svitavy, 6265d

Záznam 32274 - Rana temporaria Linnaeus, 1758 - skokan hnědý
16.06.2017, Ondřej Kleger

11. červen 2017, Boršov, Moravská Třebová, Svitavy, 6265d

Obrázky
Záznam 32272 - Bufo bufo (Linnaeus, 1758) - ropucha obecná
16.06.2017, Ondřej Kleger

11. červen 2017, Boršov, Moravská Třebová, Svitavy, 6265d

Obrázky
Záznam 32270 - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná
16.06.2017, Ondřej Kleger

11. červen 2017, Boršov, Moravská Třebová, Svitavy, 6265d

Záznam 32269 - Natrix natrix (Linnaeus, 1758) - užovka obojková
16.06.2017, Ondřej Kleger

11. červen 2017, Boršov, Moravská Třebová, Svitavy, 6265d

Záznam 32261 - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná
16.06.2017, Jan Dušek

10. červen 2017, Jistebník, Český Krumlov, 7252c

Záznam 32260 - Lacerta agilis Linnaeus, 1758 - ještěrka obecná
16.06.2017, Jan Dušek

9. červen 2017, Všeměry, Přídolí, kemp Vltava, Český Krumlov, 7251d

Záznam 32250 - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná
14.06.2017, Dana Rymešová

14. červen 2017, Jívoví, no name rybník nad Jívovským rybníkem, Žďár nad Sázavou, 6562d

Obrázky
Záznam 32218 - Bombina variegata (Linnaeus, 1758) - kuňka žlutobřichá
12.06.2017, Roman Vrbíček

4. červenec 2016, Milovice, Soběsuky, v kaluži na lesní cestě, Kroměříž, 6770c

Obrázky
Záznam 32216 - Bombina bombina (Linnaeus, 1761) - kuňka obecná
12.06.2017, Roman Vrbíček

2. duben 2017, Chropyně, kaluž podél železniční trati, Kroměříž, 6670a

Záznam 161 až 180 z 347  
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nastavení

nebo zadejte nový text