CZ EN
HLEDAT  

Mapování druhů

Sběr dat pro Červený seznam hub ČR

Správci: Daniel Dvořák

Mapování ohrožených druhů hub probíhá ve spolupráci s Českou vědeckou společností pro mykologii z. s. a Ústavem botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

V první fázi mapujeme 87 druhů hub, které jsou navrženy k novelizaci seznamu zvláště chráněných druhů hub. Některé z těchto taxonů jsou součástí stávající vyhlášky a patří tedy mezi zvláště chráněné druhy již nyní. Na tomto souboru 87 druhů budou také pro Ministerstvo životního prostředí modelovány monitorovací a managementové metody v rámci projektu TAČR TITBMZP710 Metodika druhové ochrany hub, a to i na základě dat získaných z veřejného mapování. Zjištěné údaje mají krom odborného využití význam i pro rozšiřování Nálezové databáze AOPK ČR, kam budou data průběžně exportována.
Postupně plánujeme mapování hub rozšířit tak, aby mohlo sloužit jako podklad pro druhé vydání Červeného seznamu hub ČR.

Důležité upozornění: správci mapování nenesou žádnou zodpovědnost za způsob získávání dat účastníky mapování z řad veřejnosti, důrazně však žádáme mapovatele, aby dodržovali elementární zásady ochrany přírody - tedy neničili plodnice zvláště chráněných druhů ani jimi obývané biotopy a dodržovali předpisy pro vstup a pohyb ve zvláště chráněných územích.

Mapování

Přidat záznam o pozorování

Přehledy

Mapované druhy: Abecední seznam | Galerie druhů

Přijatá data (5 pozorování)


Pozorování čekající na zpracování

 
 
Záznam 0 až 0 z 0  

Nastavení

nebo zadejte nový text