CZ EN
HLEDAT  

Externí odkaz - taxony

Jazyk: CZ

Formát odkazu: www.damyko.info/ForumB/viewtopic.php?t=%ID

Odkaz spravuje: Bob Dol 

 
Záznam 1 až 100 z 247  
[1] 2 3
Choiromyces meandriformis - bělolanýž obecný [10]
Pholiota squarrosa - šupinovka kostrbatá [100]
Pholiota aurivella - šupinovka zlatozávojná [101]
Xerula radicata - slizečka ocasatá [102]
Gymnopus confluens - penízovka splývavá [103]
Pholiota adiposa - šupinovka slizká [104]
Hypholoma lateritium - třepenitka cihlová [105]
Amanita solitaria - muchomůrka ježatohlavá [106]
Gymnopus fusipes - penízovka vřetenonohá [107]
Hypholoma capnoides - třepenitka maková [108]
Hypholoma fasciculare - třepenitka svazčitá [109]
Agaricus bohusii - pečárka Bohusova [11]
Russula emetica - holubinka vrhavka [110]
Helvella crispa - chřapáč kadeřavý [111]
Helvella solitaria - chřapáč podobný [112]
Helvella elastica - chřapáč pružný [113]
Gomphidius roseus - slizák růžový [114]
Calocera viscosa - krásnorůžek lepkavý [115]
Cortinarius sanguineus - pavučinec krvavý [116]
Craterellus tubaeformis - liška nálevkovitá [117]
Entocybe nitida - závojenka lesklá [118]
Amanita excelsa - muchomůrka šedivka [119]
Exidia nigricans - černorosol bukový [120]
Fomitopsis pinicola - troudnatec pásovaný [121]
Xerocomellus chrysenteron - hřib žlutomasý [122]
Radulomyces molaris - struhák blanitý[123]
Peniophora quercina - kornatka dubová [124]
Cantharellus cibarius var. cibarius [125]
Sparassis nemecii - kotrč Němcův [126]
Crucibulum laeve - pohárovka obecná [127]
Pluteus cervinus - štítovka jelení [128]
Pseudohydnum gelatinosum - rosolozub huspenitý [129]
Morchella esculenta - smrž obecný [13]
Pluteus atromarginatus - štítovka černolemá [130]
Sparassis crispa - kotrč kadeřavý [131]
Russula paludosa - holubinka jahodová [132]
Russula lepida - holubinka sličná [133]
Mycena tintinnabulum - helmovka pařezová [134]
Boletus carpinaceus - hřib habrový[135]
Boletus reticulatus - hřib dubový [136]
Leccinum aurantiacum - křemenáč krvavý [137]
Russula sanguinea - holubinka krvavá [138]
Russula sardonia - holubinka jízlivá [139]
Gyromitra infula - ucháč čepcovitý [14]
Boletus edulis - hřib smrkový [141]
Calvatia utriformis - pýchavka dlabaná [142]
Boletus aereus - hřib bronzový [143]
Handkea excipuliformis - pýchavka palicovitá [144]
Discina perlata - destice chřapáčová [145]
Lentinus arcularius - choroš plástvový [146]
Leccinum versipelle - křemenáč březový [148]
Cortinarius nanceiensis - pavučinec nancyský[149]
Boletus pinophilus - hřib borový [15]
Suillus flavidus - klouzek žlutavý [150]
Geastrum striatum - hvězdovka límečková [151]
Russula decolorans - holubinka odbarvená [152]
Geastrum schmidelii - hvězdovka pastvinná [153]
Cantharellus friesii - liška Friesova [154]
Polyporus rhizophilus - choroš travní [155]
Fuligo septica var. septica[156]
Hygrocybe miniata - voskovka krvavá [157]
Hygrocybe virginea - voskovka panenská [158]
Pseudoplectania melaena - ušíčko jedlové [159]
Hericium erinaceus - korálovec ježatý [16]
Hygrophorus agathosmus - šťavnatka vonná[160]
Hygrophorus discoideus - šťavnatka terčovitá [161]
Mycena arcangeliana - helmovka Oortova [162]
Hygrophorus discoxanthus - šťavnatka rezavějící[163]
Hygrophorus hedrychii - šťavnatka hedrychova [164]
Tubifera ferruginosa - rourkovka rezavá [165]
Ceratiomyxa fruticulosa var. fruticulosa [166]
Ceratiomyxa porioides - válečkovka síťovitá [167]
Mucilago crustacea - pěnitka bílá [168]
Lycogala epidendrum - vlčí mléko červené [169]
Lactarius volemus - ryzec syrovinka [17]
Hemitrichia clavata - vlasenka kyjovitá [170]
Phlebia tremellosa - dřevokaz rosolovitý [171]
Amanita crocea - muchomůrka šafránová [172]
Xylaria longipes - dřevnatka dlouhonohá [173]
Xylaria hypoxylon - dřevnatka parohatá [174]
Hypoxylon fragiforme - dřevomor červený [175]
Hypoxylon fuscum - dřevomor hnědý [176]
Phellinus pomaceus - ohňovec ovocný [177]
Hymenochaete rubiginosa - kožovka rezavá [178]
Diatrype disciformis - korovitka terčovitá [179]
Meripilus giganteus - vějířovec obrovský [18]
Daldinia concentrica - sazovka kruhatá [180]
Trametes suaveolens - outkovka vonná [181]
Gloeophyllum odoratum - anýzovník vonný [182]
Phlebia radiata - žilnatka oranžová [183]
Agaricus moelleri - pečárka perličková [184]
Mycena pura - helmovka ředkvičková [185]
Xylodon radula - kornatec okrouhlý [186]
Crepidotus variabilis - trepkovitka měnlivá [187]
Diatrype stigma - korovitka tečkovaná [188]
Hypoxylon multiforme - dřevomor mnohotvarý [189]
Polyporus badius - choroš smolonohý [19]
Tubaria hiemalis - kržatka zimní [190]
Trametes versicolor - outkovka pestrá [191]
Trametes gibbosa - outkovka hrbatá [192]
 
Záznam 1 až 100 z 247  
[1] 2 3