CZ EN
HLEDAT  

Externí odkaz - taxony

Hackney P.:
    Flora of Northern Ireland

Jazyk: EN

Formát odkazu: www.habitas.org.uk/flora/species.asp?item=%ID

 
Záznam 1 až 100 z 902  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Utricularia stygia - bublinatka tmavá[13899]
Camelina alyssum - lnička tařicovitá[13922]
Medicago sativa - tolice vojtěška [13971]
Papaver dubium - mák pochybný [14001]
Vicia sativa - vikev setá [14093]
Utricularia ochroleuca - bublinatka bledožlutá [14109]
Salsola kali - slanobýl draselný [14348]
Daucus carota - mrkev obecná [14362]
Narcissus pseudonarcissus - narcis žlutý [14596]
Rubus nessensis - ostružiník vzpřímený [14689]
Pilosella aurantiaca - chlupáček oranžový [14967]
Huperzia selago - vranec jedlový [2000]
Lycopodiella inundata - plavuňka zaplavovaná [2001]
Lycopodium clavatum - plavuň vidlačka [2003]
Diphasiastrum alpinum - plavuník alpínský [2004]
Selaginella selaginoides - vraneček brvitý [2006]
Selaginella kraussiana[2007]
Isoetes lacustris - šídlatka jezerní [2008]
Equisetum hyemale - přeslička zimní [2011]
Equisetum variegatum - přeslička různobarvá [2015]
Equisetum fluviatile - přeslička poříční [2016]
Equisetum palustre - přeslička bahenní [2018]
Equisetum sylvaticum - přeslička lesní [2020]
Equisetum pratense - přeslička luční [2021]
Equisetum arvense - přeslička rolní [2022]
Equisetum telmateia - přeslička největší [2025]
Osmunda regalis - podezřeň královská [2027]
Trichomanes speciosum - vláskatec tajemný[2028]
Hymenophyllum tunbrigense - blánatec kentský[2029]
Pteridium aquilinum - hasivka orličí [2031]
Cryptogramma crispa - jinořadec kadeřavý [2032]
Blechnum spicant - žebrovice různolistá [2036]
Asplenium scolopendrium - jelení jazyk celolistý [2039]
Asplenium adiantum-nigrum - sleziník netíkovitý [2041]
Asplenium viride - sleziník zelený [2049]
Asplenium ruta-muraria - sleziník routička [2050]
Asplenium ceterach - kyvor lékařský [2052]
Matteuccia struthiopteris - pérovník pštrosí [2053]
Athyrium filix-femina - papratka samičí [2054]
Cystopteris fragilis - puchýřník křehký [2058]
Dryopteris affinis - kapraď rezavá[2064]
Dryopteris carthusiana - kapraď osténkatá [2068]
Dryopteris dilatata - kapraď rozložená [2069]
Polystichum aculeatum - kapradina laločnatá [2074]
Polystichum lonchitis - kapradina hrálovitá [2077]
Thelypteris limbosperma - pérnatec horský [2080]
Thelypteris palustris - kapradiník bažinný [2081]
Phegopteris connectilis - bukovinec osladičovitý [2082]
Gymnocarpium dryopteris - bukovník kapraďovitý [2083]
Polypodium cambricum - osladič jižní [2086]
Polypodium interjectum - osladič přehlížený [2088]
Pilularia globulifera - míčovka kulkonosná [2089]
Azolla filiculoides - azola americká [2090]
Botrychium lunaria - vratička měsíční [2091]
Ophioglossum vulgatum - hadí jazyk obecný [2097]
Baldellia ranunculoides[2099]
Alisma plantago-aquatica - žabník jitrocelový [2101]
Alisma lanceolatum - žabník kopinatý [2102]
Sagittaria sagittifolia - šípatka střelolistá [2105]
Butomus umbellatus - šmel okoličnatý [2108]
Hydrocharis morsus-ranae - voďanka žabí [2109]
Stratiotes aloides - řezan pilolistý [2110]
Elodea canadensis - vodní mor kanadský [2113]
Elodea nuttallii - vodní mor americký [2115]
Lagarosiphon major[2117]
Triglochin palustris - bařička bahenní [2120]
Triglochin maritima - bařička přímořská [2121]
Zostera marina - vocha mořská [2123]
Zostera angustifolia[2124]
Zostera noltii[2125]
Potamogeton natans - rdest vzplývavý [2126]
Potamogeton polygonifolius - rdest rdesnolistý [2127]
Potamogeton coloratus - rdest zbarvený [2128]
Potamogeton lucens - rdest světlý [2130]
Potamogeton gramineus - rdest trávolistý[2131]
Potamogeton alpinus - rdest alpský [2132]
Potamogeton praelongus - rdest dlouholistý [2133]
Potamogeton perfoliatus - rdest prorostlý [2134]
Potamogeton friesii - rdest hrotitý[2136]
Potamogeton pusillus - rdest maličký [2138]
Potamogeton obtusifolius - rdest tupolistý [2139]
Potamogeton berchtoldii - rdest Berchtoldův [2140]
Potamogeton crispus - rdest kadeřavý [2144]
Stuckenia pectinata - rdestík hřebenitý [2146]
Groenlandia densa - rdest hustolistý [2147]
Ruppia cirrhosa[2148]
Ruppia maritima - táhlice přímořská [2149]
Zannichellia palustris - šejdračka bahenní [2150]
Narthecium ossifragum - liliovec kostilomka [2156]
Convallaria majalis - konvalinka vonná [2161]
Oncostema verna - ladoňka jarní [2182]
Hyacinthoides hispanica - hyacintovec španělský [2186]
Allium scorodoprasum - česnek ořešec [2194]
Allium vineale - česnek viničný [2196]
Allium oleraceum - česnek planý [2197]
Allium carinatum - česnek kýlnatý [2198]
Allium schoenoprasum - pažitka pobřežní [2199]
Allium triquetrum - česnek třírohý [2203]
Allium paradoxum - česnek podivný [2204]
Allium ursinum - česnek medvědí [2205]
 
Záznam 1 až 100 z 902  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10