CZ EN
HLEDAT  

Externí odkaz - taxony

Kadlíková L. (ed.):
    PŘÍRODA.cz

Jazyk: CZ

Formát odkazu: www.priroda.cz/lexikon.php?detail=%ID

Odkaz spravuje: Lenka Kadlíková 

 
Záznam 1 až 100 z 165  
[1] 2
Coccinella septempunctata - slunéčko sedmitečné [100]
Matricaria chamomilla - heřmánek pravý [105]
Lynx lynx - rys ostrovid [11]
Thymus vulgaris - mateřídouška obecná [111]
Thymus serpyllum - mateřídouška úzkolistá [111]
Esox lucius - štika obecná [12]
Falco tinnunculus - poštolka obecná [13]
Rubus idaeus - ostružiník maliník [132]
Geranium pratense - kakost luční [143]
Cirsium arvense - pcháč oset [149]
Cirsium vulgare - pcháč obecný [149]
Cyprinus carpio - kapr obecný [15]
Talpa europaea - krtek obecný [160]
Vulpes vulpes - liška obecná [174]
Arion rufus - plzák lesní [178]
Hirundo rustica - vlaštovka obecná [19]
Turdus merula - kos černý [190]
Rosa canina - růže šípková [193]
Anas platyrhynchos - kachna divoká [198]
Dama dama - daněk evropský [213]
Parus major - sýkora koňadra [223]
Erinaceus europaeus - ježek západní [23]
Erinaceus roumanicus - ježek východní [23]
Canis lupus - vlk obecný [233]
Lepus europaeus - zajíc polní [242]
Spermophilus citellus - sysel obecný [247]
Natrix natrix - užovka obojková [261]
Martes foina - kuna skalní [266]
Boletus badius - hřib hnědý [269]
Colchicum autumnale - ocún jesenní [27]
Cervus elaphus - jelen evropský [273]
Gentiana asclepiadea - hořec tolitovitý [28]
Sturnus vulgaris - špaček obecný [280]
Phasianus colchicus - bažant obecný [289]
Glaucidium passerinum - kulíšek nejmenší [297]
Juniperus communis - jalovec obecný [301]
Vipera berus - zmije obecná [305]
Pica pica - straka obecná [31]
Papilio machaon - otakárek fenyklový [312]
Loxia curvirostra - křivka obecná [318]
Leucojum vernum - bledule jarní [325]
Galanthus nivalis - sněženka podsněžník [340]
Garrulus glandarius - sojka obecná [351]
Oxalis - šťavel[359]
Lamium purpureum - hluchavka nachová [362]
Tetrao urogallus - tetřev hlušec [369]
Cygnus olor - labuť velká [37]
Falco peregrinus - sokol stěhovavý [376]
Castor fiber - bobr evropský [379]
Tilia cordata - lípa srdčitá [38]
Sus scrofa - prase divoké [394]
Ovis orientalis musimon - muflon [402]
Centaurea jacea - chrpa luční [408]
Buteo buteo - káně lesní [412]
Lumbricus terrestris - žížala obecná [418]
Passer domesticus - vrabec domácí [423]
Phoenicurus ochruros - rehek domácí [424]
Microtus arvalis - hraboš polní [427]
Lacerta agilis - ještěrka obecná [433]
Araschnia levana - babočka síťkovaná [437]
Streptopelia decaocto - hrdlička zahradní [445]
Apis mellifera - včela medonosná [45]
Bubo bubo - výr velký [456]
Martes martes - kuna lesní [459]
Ciconia nigra - čáp černý [462]
Vanellus vanellus - čejka chocholatá [482]
Viola odorata - violka vonná [49]
Troglodytes troglodytes - střízlík obecný [492]
Cervus nippon nippon - sika kjúšúský [495]
Lanius excubitor - ťuhýk šedý [503]
Lutra lutra - vydra říční [51]
Monomorium pharaonis - mravenec faraón [516]
Heracleum mantegazzianum - bolševník velkolepý [522]
Rhizocephala - kořenohlavci[529]
Ciconia ciconia - čáp bílý [53]
Oryctolagus cuniculus - králík divoký [563]
Nasturtium officinale - potočnice lékařská [58]
Alauda arvensis - skřivan polní [584]
Trichuris vulpis - tenkohlavec liščí[606]
Deilephila elpenor - lišaj vrbkový [618]
Hepatica nobilis - jaterník podléška [621]
Ardea cinerea - volavka popelavá [627]
Urtica dioica - kopřiva dvoudomá [629]
Bufo bufo - ropucha obecná [648]
Taraxacum officinale - pampeliška lékařská[65]
Ondatra zibethicus - ondatra pižmová [651]
Gagea lutea - křivatec žlutý [67]
Corvus corax - krkavec velký [674]
Vespula vulgaris - vosa obecná [680]
Pyrrhocoris apterus - ruměnice pospolná
BIOLIB: (Linnaeus, 1758)
[682]
Rosmarinus officinalis - rozmarýn lékařský [687]
Helix pomatia - hlemýžď zahradní [688]
Crex crex - chřástal polní [691]
Dryopteris filix-mas - kapraď samec [692]
Langermannia gigantea - vatovec obrovský [693]
Carduelis carduelis - stehlík obecný [696]
Dactylis glomerata - srha laločnatá [698]
Alcedo atthis - ledňáček říční [700]
Leucanthemum - kopretina[702]
Aquila chrysaetos - orel skalní [705]
 
Záznam 1 až 100 z 165  
[1] 2