CZ EN
HLEDAT  

Externí odkaz - národní jména

Hudec K., Kolibáč J., Laštůvka Z., Peňáz M. a kol.
   - Příroda České republiky: průvodce faunou

 
Záznam 1 až 100 z 945  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
adéla pestrá: Adela degeerella = Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758) hlavní jméno
adélovité: Adelidaehlavní jméno
babočka síťkovaná: Araschnia levana hlavní jméno
bahenka pruhovaná: Viviparus viviparus hlavní jméno
bahenka uherská: Viviparus acerosus hlavní jméno
bahenka živorodá: Viviparus contectus hlavní jméno
bahnivka rmutná: Bithynia tentaculata hlavní jméno
bázlivec olšový: Agelastica alni hlavní jméno
bělokaz jilmový: Scolytus scolytus hlavní jméno
beruška vodní: Asellus aquaticus hlavní jméno
bezkřídlí: Apterygota = Thysanura Leach, 1815hlavní jméno
béžovka orobincová: Chilacis typhae hlavní jméno
béžovkovití: Artheneidaehlavní jméno
blánatka ladní: Metopoplax origani hlavní jméno
blánatka světlá: Oxycarenus pallens hlavní jméno
blánatkovití: Oxycarenidaehlavní jméno
blecha krtčí: Hystrichopsylla talpae hlavní jméno
blechy: Siphonapterahlavní jméno
blešivec hřebenatý: Gammarus roeselii = Gammarus roeseli Gervais, 1835 hlavní jméno
blešivec ježatý: Dikerogammarus villosus hlavní jméno
blešivec potoční: Gammarus fossarum hlavní jméno
blešivec studniční: Niphargus aquilexhlavní jméno
blýskáček řepkový: Meligethes aeneus = Brassicogethes aeneus (Fabricius, 1775) hlavní jméno
bodule obecná: Ilyocoris cimicoides hlavní jméno
bodulovití: Naucoridaehlavní jméno
bourovcovití: Lasiocampidaehlavní jméno
bourovec borový: Dendrolimus pini hlavní jméno
bourovec březový: Eriogaster lanestris hlavní jméno
bourovec jetelový: Lasiocampa trifolii hlavní jméno
bourovec osikový: Gastropacha populifolia hlavní jméno
bourovec ostružiníkový: Macrothylacia rubi hlavní jméno
bourovec ovocný: Gastropacha quercifolia hlavní jméno
bourovec prsténčivý: Malacosoma neustria hlavní jméno
bourovec švestkový: Odonestis pruni hlavní jméno
bourovec topolový: Poecilocampa populi hlavní jméno
bourovec trnkový: Eriogaster catax hlavní jméno
bradavičník zelený: Malachius aeneus hlavní jméno
bradavičníkovití: Malachiidae = Melyridae Leach, 1815hlavní jméno
brouci: Coleopterahlavní jméno
broučice trnonohá: Thyreocoris scarabaeoides hlavní jméno
broučicovití: Thyreocoridaehlavní jméno
bruslařka obecná: Gerris lacustris hlavní jméno
bruslařka rybniční: Aquarius paludum hlavní jméno
bruslařka rzivoštítá: Limnoporus rufoscutellatus hlavní jméno
bruslařkovití: Gerridaehlavní jméno
buchanka obecná: Cyclops strenuushlavní jméno
cikáda chlumní: Cicadetta montana hlavní jméno
cikáda viničná: Tibicina haematodes hlavní jméno
cvrček domácí: Acheta domestica hlavní jméno
cvrček lesní: Nemobius sylvestris hlavní jméno
cvrček polní: Gryllus campestris hlavní jméno
cvrčivec révový: Oecanthus pellucens hlavní jméno
čelnatka řebříčková: Dictyophara europaea hlavní jméno
červci: Coccoideahlavní jméno
červenáček ohnivý: Pyrochroa coccinea hlavní jméno
červenáčkovití: Pyrochroidaehlavní jméno
červotoč císařský: Ptinomorphus imperialis hlavní jméno
červotoč peřenitý: Ptilinus pectinicornis hlavní jméno
červotoč umrlčí: Hadrobregmus pertinax hlavní jméno
červotočovití: Anobiidae = Ptinidae Latreille, 1802hlavní jméno
členovci: Arthropodahlavní jméno
člunice jezerní: Acroloxus lacustris hlavní jméno
člunovka obecná: Plea minutissima hlavní jméno
člunovkovití: Pleidaehlavní jméno
denivka zlatohlavá: Hemerobius humulinushlavní jméno
desetinožci: Decapodahlavní jméno
dlouhošíjka znamenaná: Raphidia notata = Phaeostigma notata (Fabricius, 1781) hlavní jméno
dlouhošíjka žlutonohá: Raphidia flavipes = Dichrostigma flavipes (Stein, 1863) hlavní jméno
dlouhošíjky: Raphidiopterahlavní jméno
dlouhoústcovití: Lycidaehlavní jméno
dlouhoústec červený: Dictyoptera aurora hlavní jméno
dlouhozobka svízelová: Macroglossum stellatarum hlavní jméno
drabčík břehový: Paederus litoralis = Paederus littoralis Gravenhorst, 1802 hlavní jméno
drabčík páskovaný: Creophilus maxillosus hlavní jméno
drabčík zdobený: Staphylinus caesareus hlavní jméno
drabčíkovití: Staphylinidaehlavní jméno
drobníček bukový: Stigmella hemargyrella hlavní jméno
drobníček laponský: Stigmella lapponicahlavní jméno
drobníčkovití: Nepticulidaehlavní jméno
drobnušky: Pauropodahlavní jméno
drvopleň hrušňový: Zeuzera pyrina hlavní jméno
drvopleň obecný: Cossus cossus hlavní jméno
drvopleňovití: Cossidaehlavní jméno
dřepčík polní: Phyllotreta undulata hlavní jméno
dřepčík vrbový: Crepidodera aurata hlavní jméno
dřevomilovití: Eucnemidae = Melasidae Leach, 1817hlavní jméno
dřevožrout zejkovaný: Bitoma crenata hlavní jméno
dutilka šroubovitá: Pemphigus spirothecae = Pemphigus spyrothecae Passerini, 1856 hlavní jméno
dvojtvárnice smrková: Myrmedobia exilis = Loricula exilis (Fallén, 1807)hlavní jméno
dvojtvárnicovití: Microphysidaehlavní jméno
hladěnka černá: Orius niger hlavní jméno
hladěnka hajní: Anthocoris nemorum hlavní jméno
hladěnka podkorní: Xylocoris cursitans hlavní jméno
hladěnkovití: Anthocoridaehlavní jméno
hladinatka člunohřbetá: Velia caprai hlavní jméno
hladinatka plochohřbetá: Velia saulii hlavní jméno
hladinatka rybniční: Microvelia reticulata hlavní jméno
hladinatkovití: Veliidaehlavní jméno
hladovka horská: Ena montana hlavní jméno
hlavěnka okatá: Geocoris grylloides hlavní jméno
 
Záznam 1 až 100 z 945  
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10